Reforma sportu

Základní myšlenky reformy sportu
  • Dnešní desetiletý školák nepotřebuje tělocvik, ten naléhavě potřebuje rehabilitaci.
  • Slovo sport ztratilo svůj původní význam hra a zábava.
  • Musíme naši koncepci chápání sportu obrátit z hlavy na nohy.
  • Stojí před námi výzva pohybové gramotnosti.
  • Chceme mistry světa a olympijské vítěze? Ano, chceme. Ale ještě dříve musíme chtít sport pro všechny.
(Otázka zdali chceme mistry světa a olympijské vítěze je obměnou sloganu programu reformy sportu kanadské vlády, více informací o programu lze nalézt ZDE

Český svaz kin-ballu se aktivně podílí na snaze změnit vztah naší společnosti ke sportu a pohybovým aktivitám. Vnějšími projevy této snahy jsou:

27. března 2024

Mládež v pohybu a ve zdraví

Vláda schválila koncepční dokument "Mládež v pohybu a ve zdraví 2024-2028"

11. srpna 2023

Metodické doporučení – Aktivní škola - ČSI

Inspirace pro podporu pohybových aktivit žáků

28. června 2023

Zapojení populace do sportovních aktivit 

European Health Interview Survey

12. června 2023

Definice sportu. Téma, které se často objevuje v různých debatách. Je správné tímto slovem  označovat pouze organizovaný sport, soutěžní sport? Jsou sportem deskové hry, esport? Co když někdo pravidelně běhá pro zdraví, ale není přitom členem žádné sportovní organizace?   

Rada Evropy slovo sport definuje takto

2. června 2023

Národní zpráva o pohybové aktivitě českých dětí a mládeže 2022 předkládá souhrn zjištění o pohybové aktivitě českých dětí a dospívajících, která vycházejí z analýzy dostupných dat sesbíraných v letech 2018 a 2019. Celkem 28 odborných zdrojů poskytlo relevantní informace o pohybové aktivitě a hlavních faktorech, jež ovlivňují pohybové chování dětí a dospívajících. Zpráva poskytuje vhled do životního stylu mladé generace, ale také identifikuje nedostatky ve výzkumu a upozorňuje na míru podpory pohybové aktivity v oblasti veřejné politiky. Autoři zároveň doufají, že předložené informace otevřou diskusi o potřebě komplexní národní strategie podpory pohybové aktivity dětí a dospívajících.

18. dubna 2023

Ministr školství Vladimír Balaš dnes spolu s ústředním školním inspektorem Tomášem Zatloukalem z České školní inspekce představili výsledky šetření na téma podpory pohybových aktivit ve školách, jehož součástí bylo také poprvé po zhruba třiceti letech zhodnotit stav tělesné zdatnosti žáků 3. a 7. ročníku základních škol a 2. ročníku středních škol:  Tělesná zdatnost žáků na základních a středních školách. 

22. dubna 2022

ČUS připravila dva dokumenty, které hodnotí současnou situaci sportovního prostředí. V závěru hodnocení Koncepce Sport 2025 uvádějí její autoři: "Po téměř šesti letech účinnosti Koncepce Sport 2025 tedy dosud nebyl splněn jediný bod Koncepce, včetně těch nejdůležitějších (legislativa, finance), částečně se plní 31 (53%) úkolů, přičemž většina z nich díky krajům, obcím, privátním osobám a sportovním organizacím nikoli díky činnosti vlády a 27 (47%) úkolů je dosud stále zcela neplněno. Lze tedy konstatovat, že vlády při plnění Koncepce Sport 2025 zcela selhávají."

Oba dokumenty naleznete ZDE.

8. června 2020

Vláda tento týden zveřejnila na svých stránkách výzvu pro nestátní neziskové organizace (NNO) tedy i pro zájmové NNO jakými jsou například sportovní kluby a svazy. Komentář spolu s odkazem na výzvu naleznete ZDE. 

25. září 2018

Sport a pohybová gramotnost - seminář se uskutečnil v Polanecké sněmovně podd záštitou místopředsedy Podvýboru pro sport pana Jakuba Jandy a předsedy hnutí STAN Petra Gazdíka. Příspěvky přednášejících naleznete na těchto stránkách ZDE.  

18. května 2018

Konečná verze celoevropské studie - "Improve Economic and Policy Knowledge in the Field of Sport Related Industries with particular focus on Sporting Goods Sector", na jejíž přípravě se podílel bývalý předseda svazu Martin Paur, je nyní veřejně přístupná a je možné ji stáhnout jako přílohu pdf na odkazu výše v textu.

6. listopadu 2017

Výzva sportovním svazům

Začněme používat jednoslovné zeměpisné jméno naší země. Říkejme, mysleme a používejme jméno Česko, v angličtině Czechia. Na dresech sportovců nemají politická jména co dělat. Sport je významnou součástí kultury a v tomto případě je zřejmě nejjednodušším a nejúčinnějším nástrojem změny v propagaci naší země v zahraničí. 

Kin-ball není olympijský sport, nebudeme tak na Olympijských hrách v Tokiu 2020. Ale místo nás do Tokia přijede daleko více reprezentantů Česka, věřím, že máme dost času, že se k nám přidáte a budete reprezentovat Česko, které je anglicky Czechia.

Text celé výzvy ZDE.

25. září 2017

Konference "Sport innovation for healthy lifestyles"

25. září 2017 se na bruselské radnici uskutečnila sportovní konference na které byly zveřejněny výsledky celoevropské studie, mapující sportovní prostředí. Předseda svazu Martin Paur se podílel na přípravě této studie a účastnil se konference, která by mohla znamenat začátek změny přístupu ke sportu v rámci EU. Další informace a prezentaci studie najdete ZDE.  

18. srpna 2017

Česko - Czechia

Konference Univerzity Karlovy "Czechia již rok oficiální" , 1.6.2017. Prezentace výhod jména Czechia v praxi. 

Česká kin-ballová reprezentace se připravuje na Světový pohár v Tokiu, který bude slavnostně zahájen 31. října 2017. Jedeme tam reprezentovat Česko, což je anglicky Czechia. Proč právě tato jména jsou správná a proč "Česká republika nebo The Czech Republic" na dresy sportovních reprezentací nepatří si můžete poslechnout v příspěvcích z konference Univerzity Karlovy. Vystoupil zde i předseda ČUS Miroslav Jansta, se kterým lze v mnoha věcech nesouhlasit, avšak jeho pocit studu, který zažil na olymiádě v Riu de Janeiru, při označování naší země jako "Czech Republic" je přirozený, jenom ještě málo rozšířený. 

2. srpna 2017

Kin-ballu je třicet let

Právě před třiceti lety vznikl na univerzitě v Quebeku nový kolektivní sport Kin-ball. Článek předsedy svazu Martina Paura pojednává nejen o vzniku Kin-ballu, ale hlavně o myšlenkách, které byly inspirací pro celospolečenskou změnu v Kanadě na konci minulého století. Změnu ve vnímání sportu jako sociálního programu. Článek si můžete přečíst ZDE.

22. dubna 2016

Czechia na reprezentačních dresech

Téma Czechia může někomu připadat jako více politické nebo kulturní, než čistě sportovní. V podstatě však žádné téma na těchto stránkách není čistě sportovní, ať už jde o reformu sportu, zavedení třetí hodiny tělocviku na školách nebo zákon s sportu, vždy se jedná o témata, která jsou jak sportovní, tak politická a vypovídají o úrovni naší společnosti. Právě takovým tématem je naše (ne) schopnost umět se pojmenovat. Co a proč má být napsáno na reprezentačních dresech? Oficiální stanovisko Českého svazu Kin-ballu si můžete přečíst ZDE. Na video, které kromě textu stanoviska, čteného předsedou ČSK, obsahuje také krátké prohlášení předesy IKBF P.J. Hamela, se můžete podívat ZDE.

20. srpna 2015

Národní strategie Zdraví 2020 a Sport 2025

Vláda ve čtvrtek 20. 8. 2015 na svém zasedání odsouhlasila 13 akčních plánů v rámci implementace Národní strategie Zdraví 2020. Mezi schválené akční plány patří například prevence obezity, správná výživa a stravovací návyky, podpora pohybové aktivity nebo zvládání infekčních onemocnění. Předseda svazu Martin Paur se účastnil rozpracování tohoto, zatím nejrozsáhlejšího programu podpory pohybové aktivity na úrovni státní správy v pracovní skupině pro pohybovou aktivitu s odpovědností za horizontální téma Pohybová gramotnost. Přehled akčních plánů najdete v příloze PDF.

7. července 2015

Třetí hodina tělocviku na školách

Již několik let se u nás hovoří o zavedení třetí hodiny tělocviku na školách. Současnou aktivitu odstartovala zřejmě poslankyně Putnová již v roce 2011. Jedná se však především o politický slogan. Pokud nejdojde k zásadní změně výuky tělovýchovy nemá smysl usilovat o rozšíření současného stavu. Ale zřejmě se jedná o jeden z mála politicky využitelných sloganů s tématem sport, takže nakonec dochází k rozpracování pilotního programu. A zde se MŠMT znovu podařil pozoruhodný groteskní obrat. 

Texty dvou projektů - zamítnutého a přijatého - najdete ZDE.

7. ledna 2015

Připravovaná novela zákona o sportu 

Návrh zákona ze dne ... 2015, kterým se mění zákon c. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony má problémy nejen s používáním moderní sportovní terminologie (napr. školní a univerzitní sport, grass roots sport, municipální sport, soutěžní x nesoutěžní sport apod.), ale zároveň vykazuje některé zásadní nedostatky a velmi vágně je definována podpora problematické oblasti sedavého způsobu života. Znění navrhované novely a komentáře k paragrafům najdete ZDE. Královéhradecký kraj nedoporučuje schválení novely zákona v navrhovaném znění, zamítavé stanovisko bylo odesláno 18. prosince 2014 na MŠMT.

"Vypořádání připomínek" z dubna 2015 můžete nalézt na portálu úřadu vlády ZDE nebo pod textem zákona a připomínek v příloze ZDE.

5. června 2014

Usnesení - závěry veřejného slyšení

Senátní Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice schválil závěry veřejného slyšení výboru „Pohybová gramotnost“ ze dne 26. května. Seminář organizovala ČASPV spolu s Českým svazem Kin-ballu a na rozdíl od minulých seminářů z roku 2012 již usnesení obsahuje konkrétní kroky směrem k vládě. Celý text Usnesení můžete nalézt ZDE. Texty a zvukový záznam příspěvků naleznete ZDE.

26. května 2014

Seminář "Pohybová gramotnost" v Senátu

Po dvou letech se v prostorách Senátu znovu uskutečnil seminář o Pohybové gramotnosti. Příspěvky přednášejícíh budou postupně zveřejňovány na těchto stránkách ZDE.

19. prosince 2013

Pohybová gramotnost - výzva politické reprezentaci.

Když se setkávám s lidmi z různých zemí, rád upozorňuji na to v čem vyniká ta naše země. Tak například, že v Česku se v přepočtu na hlavu vypije nejvíce piva na světě (v roce 2012 - 132 litrů na osobu). Je to jeden z oborů ve kterém jsme již dlouhá léta bezkonkurenčně, světově nejlepší. Je pochopitelné, že další oblasti, kde by Česko bylo takto takto výjimečné, se hledají nesmírně obtížně.

A není to ani nezbytné, důležitější je napravit ty obory ve kterých významně zaostáváme. Jednou z takových oblastí naší činnosti, přesněji řečeno nečinnosti, je případ řízení sportovních a pohybových aktivit na státní úrovni. Ačkoliv nevědomost v této oblasti je také skutečně vrcholná.

Chceme to napravit a tak další krokem je společné prohlášení ČASPV a ČSK, které se jmenuje "Pohybová gramotnost - výzva politické reprezentaci". Text můžete nalézt ZDE.

4. listopadu 2013

Na zasedání zastupitelstva Královéhradeckého kraje byl schválen "Záměr rozvoje sportovních a volnočasových aktivit v Královéhradeckém kraji". Jedná se o první dokument státní správy týkající se sportu, který stanovuje podmínky pohybové gramotnosti. Je to výsledek roční práce Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity. Myšlenkově práce vychází z programu kanadské vlády a z podkladů seminářů organizovaných olomouckou univerzitou, ČASPV a Českým svazem Kin-ballu pro Parlament ČR z roku 2012 (viz. niže). Dokument "Záměr rozvoje sportovních a volnočasových aktivit v Královéhradeckém kraji"můžete nalézt ZDE.

23. března 2013

Edukační program MŠMT Pohyb a vyživa

Program Pohyb a výživa objasňuje dětem prostřednictvím tzv. pyramidy pohybu a pyramidy výživy priority v jejich denním režimu.

Více informací k prgramun naleznete ZDE.

17. května 2012

V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se uskutečnil seminář s názvem "Pohyb, zdraví a sport v 21. století". Seminář pořádali: Mgr. Dagmar Navrátilová, místopředsedkyně Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, která pronesla úvodní projev, Pavel Ploc, předseda Podvýboru pro mládež a sport, člen Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Jiří Šlégr, místopředseda Podvýboru pro mládež a sport, člen Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ve spolupráci s FTK Univerzity Palackého v Olomouci, s Českou asociací Sport pro všechny, o. s. a Českým kin-ballovým svazem.

V úvodu semináře promluvil ministr zdravotnictví Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. po kterém následovala  MUDr. Alena Šteflová, Ph.D. – ředitelka Kanceláře Světové zdravotnické organizace v České republice a také náměstek ministra školství Jan Kocourek.

Shrnutí, závěry a prezentace přednášejících naleznete v podkapitolách této stránky, spolu s dalšími zdroji, významnými z hlediska reformy sportu a pohybových aktivit.

Příspěvky přenášejících najdete zde

Fotografie z Poslanecké sněmovny naleznete zde.

28. února 2012

se uskutečnil seminář v Senátu s názvem "Státní podpora sportu - dobré příklady ze zahraničí". Český svaz kin-ballu byl spolu s ČASPV a Fakultou tělesné kultury UP Olomouc organizátorem a odborným garantem semináře. http://kin-ball.cz/pozvanka-seminar-senat                                                                                     

9. ledna 2012

Předseda svazu posílá otevřený dopis tehdejšímu ministrovi školství Josefu Dobešovi. Text dopisu můžete nalézt na ZDE.

Historický svéráz uvažování o sportu dobře zachycuje brožura MŠMT z roku 2011 pod názvem "Koncepce státní podpory sportu v ČR". Více k tomuto tématu nalezneteZDE

Hodina pohybu navíc

Hodina pohybu navíc - Kouzlo nechtěného

Czechia ve sportu

 22. dubna 2016

Zákon o sportu (novela)

Zákon o podpoře sportu (novela) a připomínky k zákonu.

Seminář Pohybová gramotnost Senát 2014

Příspěvky přednášejících ve formátu html a pdf, zvukový záznam všech příspěvků

Pohybová gramotnost - výzva

Pohybová gramotnost - výzva politické reprezentaci.

Pohybová gramotnost

Pohybová gramotnost: "Záměr rozvoje sportovních a volnočasových aktivit v Královéhradeckém kraji".

Studie HBSC - souhrn

 Studie HBSC, národní zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků.

Státní podpora sportu ČR / Kanada

Státní podpora sportu ČR / Kanada - BÍLÁ KNIHA O SPORTU a další dokumenty

Torontská charta pohybové aktivity

Torontská charta pohybové aktivity

Globální charta pohybové aktivity

Globální charta pohybové aktivity - anglicky

Dopis ministrovi

Dopis ministru MŠMT Dobešovi - leden 2012

Tisknout
© 2024, Český svaz Kin-ballu – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing