Pohybová gramotnost - výzva

Pohybová gramotnost - výzva politické reprezentaci

A) Nutnost změny v organizování, řízení a financování sportovních a pohybových aktivit na úrovni státní správy:

  • Nedostatek pohybové aktivity je v ČR veřejně politický problém. Pohybová aktivita dospělé i dětské populace v ČR klesá, objektivně se zhoršuje fyzická zdatnost obyvatel a pohybová gramotnost dětí (Studie HBSC, 2011). V důsledku nedostatečného pohybového režimu stoupají náklady na zdravotní péči.
  • Problém nedostatečného zapojení občanů ČR do pravidelných pohybových aktivit a sportu je především problémem edukace (dětí, rodičů, učitelů, lékařů, cvičitelů, instruktorů...)

Poznámka č. 1: 

Údaje z USA a Kanady: Jeden dolar investovaný do pohybové aktivity ušetří více než 3 dolary na zdravotní péči - Cecchini, M., F.Sassi, (2010). Jeden dolar investovaný do amatérského sportu rizikových skupin obyvatelstva ušetří až 40 dolarů z nákladů spojených s výkonem trestu. www.therichest.comNáklady na léčbu nemocí jejichž příčinou je nedostatek pohybu představují v Kanadě 6% celkových nákladů na zdravotní péči, v USA je to 9% (WHO 2003)

B) Filosofie změny - Pohybová gramotnost

  • Pohybová gramotnost je stejně důležitá jako ostatní gramotnosti. Jde o pojmenování stejné naléhavosti jako je znalost čtení a psaní. Nikdo se nerodí jako sportovec a bez pohybového vzdělávání se mnoho lidí odvrací od sportu i pohybu vůbec. Je nezbytné učit se základní pohybové a sportovní dovednosti a učit se mít pozitivní vztah k pohybu.
  • Rozvoj pohybové gramotnosti je základní aspekt výchovy a vzdělávání a je možné říci, že je to vzdělávací příležitost pro celý život. Cílem tělesné výchovy ve školách musí být rozvoj pohybové gramotnosti mládeže (Whitehead: Physical Literacy and its importance to every individual, University of Bedforshire, England 2007)


C) Návrh opatření na úrovni Parlamentu a vlády ČR

Jsme zvyklí na myšlenku, že sportem se u nás zabývají především sportovní organizace. Řešíme však tím, ať již dobře či špatně, jen pár procent pohybově aktivních lidí. Program pohybové gramotnosti je určen pro všechny obyvatele naší země bez rozdílu (pohlaví, věku, národnostních nebo sociálních skupin)

Nejznámějším zahraničním příkladem úspěšné reformy sportu je program dvou předsedů kanadských  vlád Lestera B. Pearsona a Pierra Trudeaua.

Poznámka č. 2:

V rámci ČR již byl schválen program pohybové gramotnosti na úrovni Královéhradeckého kraje. Máme dostatek odborníků a organizátorů k provedení nezbytné zásadní změny v přístupu k pohybovým aktivitám. Pro přípravu návrhu opatření disponujeme dostatečným odborným a organizačním zázemím.

Poznámka č. 3:

V roce 2012 proběhlo několik seminářů k tématu "Pohybové gramotnosti" v Poslanecké sněmovně a Senátu ČR. Na přípravě seminářů se podílely hlavní organizace zabývající se sportem a pohybem v různých obměnách a z různých úhlů pohledu jak z hlediska vědeckého, sociálního, zdravotního tak organizačního. Seminářů se zúčastnily univerzity (FTVS Praha, Masarykova Univerzita Brno, FTK Olomouc) dále pak představitelé Světové zdravotnické organizace, Českého olympijského výboru, ministr zdravotnictví, Asociace školních sportovních klubů, Česká asociace Sport pro všechny, Česká obec Sokolská a dalších asi 50 organizací a iniciativ (Česko se hýbe, Národní síť zdravých měst, členové a předsedové parlamentních výborů a podvýborů pro sport)

Protože program nelze zařadit pouze pod jedno ministerstvo, navrhujeme zřízení koordinačního centra Pohybové gramotnosti na úrovni Vlády České republiky, které bude mít za úkol připravit změny a koordinovat činnost především v Parlamentním Výboru a následujících ministerstvech:

Základní body návrhu opatření

1. Výbor pro sport: připravit a projednat koncepci změny na legislativní úrovni.
2. Ministerstvo školství (MŠMT): zahájení přípravy začlenění programu Pohybové gramotnosti do systému povinného vzdělání v ČR
3. Ministerstvo zdravotnictví: začlenění Pohybové gramotnosti do systému prevence a zdravotní péče.
4. Ministerstvo práce a sociálních věcí: začlenění podpory Pohybové gramotnosti do systému sociální péče.
5. Ministerstvo dopravy: plánování a rozvoj infrastruktury vzhledem k požadavkům programu Pohybové gramotnosti

Závěrečné shrnutí


Musíme koncepci chápání sportu obrátit (z hlavy na nohy) - chceme mistry světa a olympijské vítěze? Ano, chceme. Ale ještě dříve musíme chtít, aby se pravidelnému a přiměřenému pohybu a sportu věnovalo co nejvíce obyvatel České republiky.

Stojí před námi výzva pohybové gramotnosti. U nás velmi rozšířený názor, že za vztah k pohybu je zodpovědná výhradně rodina je příkladem trendu přetrvávajícího českého (ne)vládnutí: zbavit se co nejvíce zodpovědnosti a přenést vše na jednotlivce. Kdyby takto naši předkové reagovali na výzvu doby, kdy nastala potřeba organizované výuky gramotnosti, zřejmě bychom dnes neuměli číst a psát.

Za Českou asociaci Sport pro všechny: Miroslav Zítko, předseda

Za Český svaz Kin-ballu: Martin Paur, předseda

Kontakt: Martin Paur, člen Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje:
tel: 608 167 619, e-mail: m.paur@kin-ball.cz
ČSK, Vážní 400, Hradec Králové 503 41

Tisknout
© 2024, Český svaz Kin-ballu – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing