Zbyněk Svozil: Úvodní slovo

doc. PhDr. Zbyněk Svozil Ph. D. : Úvodní slovo

Úroveň pohybové aktivity je jeden ze zásadních faktorů ovlivňující lidské zdraví. FTK UP se problematikou sportu a aktivního životního stylu dlouhodobě zabývá: Výzkumný záměr – "Pohybová aktivita a inaktivita obyvatel ČR v kontextu behaviorálních změn"

 • Leden 2011 – založení Institutu aktivního životního stylu HBSC Národní zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků 
 • Monitoring úrovně pohybové aktivity dětské i dospělé populace ČR 
 • Tvorba podkladů pro politické rozhodování v oblasti aktivního životního stylu 

Výynam pohybové aktivity (PA)

 • Pohybová aktivita je a musí být nedílnou a NEZBYTNOU součástí ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU! 
 • Úroveň a KVALITA životního stylu v České republice je ALARMUJÍCÍ! 
 • Preventivní účinek pohybové aktivity je v podpoře zdraví, v ochraně před vznikem řady nemocí. PA zlepšuje kvalitu života a ve svém důsledku poskytuje ekonomické výhody! 
 • „Sport“ a s ním spojené aktivity generuje ve svém obratu v ČR ročně 125 miliard! 
 • „Sport“ zaměstnává 187 tisíc občanů (3,8 %) 
 • „Sport“ odvádí 52 miliard a přijímá cca 3 miliardy! 
 • „Tělesná kultura a Sport“ je významný faktorem ovlivňující HDP! 
 • Prováděná pohybová aktivita má výrazné dopady na zdraví lidí a tím i na odvádění finančních prostředků do zdravotnictví! 
 • Prováděná pohybová aktivita má pozitivní vliv na prevenci společensky nepřijatelných aktivit (drogy, kriminalita apod.). 
 • Při pohybové aktivitě se výrazně posilují pozitivní společenské vazby. 
 • PA posiluje nejen tělesné, ale i duševní zdraví! 

V současné době nejsou nastavená pravidla systémového řešení 

Cíle semináře: 
 • Poskytnutí hodnotných a průkazných dat a podkladů o pozitivním vlivu pohybové aktivity 
 • Podpora vznikajících preventivních programů ovlivňující zdraví 
 • Nastavení legislativních a ekonomických podmínek na národní i regionální úrovni 
 • Medializace a prosazování zdravého životního stylu, tělesné kultury a sportu 
 • Využití stávajících modelů řešení změn chování ve společnosti, aplikace metod k odhadu a anticipaci vývoje do budoucnosti 

Nabízíme:

 • Přípravu dalších argumentů pro tvorbu politik a národních strategií podpory PA 
 • Přípravu a podporu diagnostiky tělesné kondice v programech např. napojených na internet (INDARES…) 
 • Spolupráci při vyhlašování celostátních i regionálních soutěží tělovýchovných akcích apod. 
 • Návrhy na změny školního režimu dětí na školách (přestávky, stanovení minima PA, vhodné stravování, pitné režimy…) 
 • Podpora při tvorbě nových organizačních forem na školách, využití PA v mezipředmětových vztazích… 
 • Stanovení a prosazování základní "gramotnosti" žáků, studentů a veřejnosti o AŽS 
Závěrem:
 • FTK a další kinantropologická pracoviště jsou připravena se spolupodílet na tvorbě systémového řešení 
 • Spolupráce na úrovni univerzit – především FTVS UK Praha a FSS MUNI Brno
 • Meziresortní spolupráce 
Bez podpory a účasti veřejného sektoru je řešení popsaných problémů nemožné. 

Text ve formátu pdf ke stažení ZDE

Soubory ke stažení

Tisknout
© 2023, Český svaz Kin-ballu – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing