Závěry semináře ''Pohyb, zdraví a sport v 21. století''

Závěry z odborného semináře konaného dne 17. 5. 2012 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

"Pohyb, zdraví a sport v 21. století"

Klíčová zjištění:

 • Nedostatek pohybové aktivity (hipokineza) je veřejně-politický problém
 • Nedostatečná úroveň pravidelné pohybové aktivity a sedavý životní styl jsou jedny z klíčových faktorů pro vznik tzv. civilizačních onemocnění, která v současné době způsobují 63% celkových úmrtí na světě.
 • Pohybová aktivita dospělé i dětské populace v ČR klesá, objektivně se zhoršuje fyzická zdatnost populace a pohybová gramotnost dětí.
 • V důsledku nedostatečného pohybového režimu stoupají náklady na zdravotní péči - úspory na zdravotní péči v případě změny pohybového režimu populace se mohou pohybovat v rozmezí 40-60 mld. Kč ročně.
 • Návrhy režimových opatření musí respektovat "české zvyklosti" a zkušenosti
 • Problém nedostatečného zapojení občanů ČR do pravidelných pohybových aktivit a sportu je i problémem edukace (rodičů, učitelů, lékařů, cvičitelů, instruktorů, dětí)
 • Nedostatek pohybu má kořeny v dětském věku, za rozhodný věk pro získání kladného vztahu k pohybovým aktivitám a sportu, tedy vztahu, který má dlouhodobý charakter je věk 1 -3 roky (odpovědnost rodičů) a mladší školní věk (odpovědnost rodičů + učitelů ZŠ).
 • Pohybové aktivity dětí a mládeže jsou závislé na podmínkách a formě nabídky.

Doporučení:

 • Prohloubení veřejné diskuse na téma podpory pohybové aktivity a sportu pro všechny v ČR
 • Definování "ideálního" cílového stavu, kterého chtějí zainteresované subjekty dosáhnout, včetně definování zásadních překážek, které je nutno překonat

Pro řešení je třeba systémový meziresortní přístup (spolupráce)

 • státní správa (MŠMT, MZ, MD, MPSV apod.), 
 • vysoké školy tělovýchovného zaměření
 • sportovní spolky (ČASPV, AŠSK, ČOS apod.)
 • Připravit národní strategie pro podporu sportu (MŠMT)
 • Připravit národní strategie pro podporu pohybových aktivit (MZ) s využitím ověřených zahraničních myšlenek
 • Pohybová gramotnost
 • Sociální integrace
 • Management (řízení) pohybových aktivit (sportovní organizace, škola, rodina apod.) 
 • Připravit koncepci MZ, v které bude obsažena i funkce pohybových aktivit vedoucích k aktivnímu životnímu stylu
 • Připravit novelu zákona o sportu, kde bude mít významné místo u oblast sport pro všechny jako veřejně prospěšná funkce sportu
 • Tělesnou výchovu na prvním stupni ZŠ by měli učit ti, kteří to chtějí a umí - viz filosofie Gymnastics for All - 4F (Fun, Fitness, Fundamentals, Friendship)
 • Využít nové modely pro zapojení celých školních kolektivů do pravidelné pohybové činnosti prostřednictvím týmové práce (zapojení i méně "šikovných" dětí)

Systém edukace osob, které se podílejí na realizaci pohybových aktivit a sportu (fitness sektor) musí být navázán na NSP (Národní systém povolání), NSK (Národní systém kvalifikací), včetně nastavení "standardů" pro znalosti, vědomosti a dovednosti těchto osob

Výraznější medializace a propagace aktivního životního stylu s důrazem na  pravidelné a přiměřené pohybové aktivity (čekárny u lékařů, lékárny, obchodní centra apod.)

Závěry zpracoval: Mgr. Miroslav Zítko, Česká asociace Sport pro všechny

Tisknout
© 2023, Český svaz Kin-ballu – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing