Podpora zdraví a role sportu na úrovni škol a školských zařízení.

PaedDr.Ladislav Petera, CSc., Podpora zdraví a role sportu na úrovni škol a školských zařízení.

1. Základní východiska: Možnosti ovlivňování vztahu k PA a sportu 

Školní docházka – povinná TV, volnočasové aktivity, soutěže, součástí vzdělávacího programu školy

Cíle AŠSK ČR: 

 • Zapojit žáky do PA a sportu, iniciovat vstup do prostředí 
 • Motivovat pro činnost a zlepšování, upevňovat zdraví 
 • Porovnávat dosaženou výkonnost na základní úrovni, školní soutěže 
 • PA a sport trvalou součástí života, tělesná zdatnost a výkonnost 
 • Přechod na rozvíjení sportovní výkonnosti v oddílech, sport,centrech 

2. Volnočasové aktivity na škole

Sportovní a pohybové aktivity (sportovní kroužky, aktivity ve škole) 

 • učitelé TV, odbornost, potřebná kvalifikace (DVPP AŠSK))  
 • 59 druhů PA, 25 965 kroužků, 9 – 10 kroužků na jeden ŠSK 
 • dle zájmu žáků, pravidelnost, časová posloupnost, metodické zajištění 
 • možnosti diagnostiky zdatnosti a plánování výkonnosti 
 • součástí vzdělávacího programu školy. 

Organizační zajištění, formy, právní postavení (OS, ŠSK,OR, KR) 

 • Školní sportovní klub (zákl.org. jednotka AŠSK, 2800 klubů v ČR) - delegovaná, či vlastní právní subjektivita, smlouva se školou (souhlas zřizovatele), registrace v AŠSK ČR, podpora z centra, OR, KR  
 • Centrum sportu AŠSK ČR (120 center v ČR)  - vzniká jako spádové centrum při ŠSK, program činnosti, pravidla organizace a podpory z centra, OR, KR, zapojení více škol, dostupnost aktivit 

3. Školní sportovní soutěže 

 • Principy: - Účastní se všechny školy, soutěžní řád, pravidla, propozice,statistiky,jednotné řízení, kompetence - Tradice 20let, zkušení pořadatelé, organizační zázemí (cca 4500 učitelů) - Postupové a nepostupové školní sportovní soutěže - Jednotící kriterium školy a třídy ( ročník narození + třída) 
 • Organizační zajištění: - Programové materiály: Věstník MŠMT, Veřejně prospěšné programy …) - Org. struktura : Obč.sdružení (sněm, VV), Krajské rady, Okresní rady, ŠSK, školy - Koordinace činnosti: s krajskými úřady, sportovními svazy , dalšími subjekty - AŠSK je zástupcem ČR v Mezinárodní federaci školního sportu (ISF) 
 • Finanční podpora: - MŠMT – Programy VPP, - kraje, místní samospráva, obce, jiná OS - vlastní zdroje AŠSK ČR, smluvní partneři 

4. Závěry a doporučení 

 • Na základě smluv umožnit bezplatné využití školních sportovních zařízení
 • Prosadit vytváření optimálního režimu v odpoledních hodinách bez participace rodičů a za využití znalostí a kontaktů žáků s učiteli 
 • Umožnit realizaci sportovních regionálních programů ve spolupráci se zřizovateli, včetně systémového přístupu a dostatečné podpory od zřizovatelů 
 • Vytváření projektů a netradičních sportovních aktivit i pro zdravotně oslabené žáky 
 • Zařazení činnosti ŠSK jako jednoho z kritérií hodnocení činnosti škol 
 • Zařadit problematiku výchovy ke zdravému životnímu stylu a sportovním aktivitám na školách do systému vzdělávání ředitelů škol 
 • Stabilizovat mzdový systém učitelů a současně vypracovat metodický pokyn pro ředitele škol na udělování osobního ohodnocení a odměn za pravidelnou i mimořádnou činnost učitelů ve prospěch žáků školy 
 • Doporučit do zákona o sportu povinnost zřizovatelů škol o vytváření podmínek pro sportovní činnost na školách 

5. Vybrané statistiky činnosti AŠSK ČR 

Text ve formátu pdf ke stažení ZDE

Tisknout
© 2023, Český svaz Kin-ballu – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing