Základní metodika - manuál

Základní metodická příručka na kterou v lekcích odkazuje metodický Newsletter .  Součástí příručky je také "Přehled nejčastějších chyb v kin-ballu".

 Úvod

Kin-ball je nová míčová hra. Byla vyvinuta v Kanadě pro sportovní potřeby dnešní doby. Je poměrně fyzicky náročná a přitom nevyžaduje dlouhý trénink, aby si člověk užil zábavu. Po 15 minutovém vysvětlení základních pravidel se dá začít hrát. Tím, jak se kin-ball trénuje častěji, tak se odkrývají další úrovně dovedností odpalu, orientace v prostoru a samozřejmě strategické uvažování.
KIN-BALL mohou jednoduše hrát už děti školního věku. Úroveň hry může být zvýšena na soutěžní úroveň a vzrušující rychlou akci. 
Základní manuál byl připraven pro začátečníky, ale byl také navržen tak, aby vyhověl potřebám hráčů, kteří se rychle rozvíjí a adaptují. Přílohy poskytují nezbytné informace pro hráče, jejichž schopnosti jim dovolují využít pokročilejší techniku. 
V zájmu zjednodušení manuálu jsme „plán kurzu“ rozdělili do 5 lekcí: první přináší trenérům a hráčům základní pohled na aktivitu. Tři následující lekce popisují různé techniky zdvihání míče, podání a také různé herní strategie. Poslední lekce byla koncipována tak, aby rozvinula dané dovednosti. 

Důležitá klíčová slova 

Buňka: buňka je jednotka o 4 hráčích na hřišti. Na hřišti jsou vždy 3 buňky ve stejnou dobu (jedna za tým). 
Chyba: když chybu udělá jeden tým (například pokud tým na příjmu nechytí míč), ostatní 2 týmy získají po jednom bodu (viz oficiální pravidla KIN-BALL – popis chyb)
Kontakt: kontakt znamená dotyk míče hráčem nebo týmem. Kontakt trvá do dalšího podání. 
Kroky: chyba „kroky“ nastane když hráč nedodržuje pravidlo otočné nohy.
Hranice: hranice jsou omezení na povrchu hřiště. Hranice nejsou součástí hry (např. stěny jsou také hranice a pokud hráč hodí míč o zeď. Považuje se to za chybu). 
Krk: krk míče je otevření vnějšího obalu, kde ústí duše. 
Zdvihnutí míče: „Zdvihnutí“ míče je jakákoliv obranná technika používaná proto, aby míč nespadl na zem nebo aby se nedostal za hranice hřiště. Může být provedena jakoukoliv částí těla. 
Odpalovač: je to podávající hráč. Většinou to bývá čtvrtý hráč buňky (poté, co byly provedeny 3 kontakty ostatními hráči).

Historie

Koncept KIN-BALLU byl vytvořen Mariem Demersem a poté vyvinut společností známou jako Omnikin v roce 1987, která byla v té době skupinou učitelů tělesné výchovy z různých univerzit. Nový týmový sport pro všechny úrovně obtížnosti KIN-BALL byl vytvořen jako volnočasová aktivita pro děti a studenty, tedy aktivita, kde čas věnovaný nácviku je silně omezen. 
KIN-BALL jako sport nevznikl přes noc. Mnoho dalších učitelů tělesné výchovy následovalo úsilí experimentovat a zkoušet nové možnosti tohoto unikátního míče, dokud nevznikla hra KIN-BALL. Zpočátku byl míč používán v různých aktivitách, aby propagoval spolupráci a fitness. V srpnu 1988 byla vytvořena pravidla pro tuto aktivitu. Množství škol, které vyzkoušely KIN-BALL jako volnočasovou aktivitu, začalo v kanadské provincii Quebec na počtu 10 v roce 1988 až po 129 v roce 1991. 
V roce 1990 společnost Omnikin začala vyvážet KIN-BALL do celého světa. V roce 2006 už je KIN-BALL hrán více než 6 miliony lidí v 10 zemích (včetně AAHPERD a CAHPERD) a je považován za kvalitní aktivitu. 
KIN-BALL je také novou formou tělesného cvičení, která je přístupná pro volný čas s přáteli a rodinou nebo jako soutěžní forma. Tento nový sport byl inspirován různými dalšími sporty a hrami a byl označen jako sport, který by měl být bez fyzického i slovního násilí a že rozhodčí by měl být vedoucím hry bez možnosti zastrašování ze strany hráčů. V opačném případě by hrozily sankce. 
KIN-BALL představuje základní model sportovního vzdělání především ve smyslu respektování soupeřů. Pravidla jsou velmi přísná, pokud nejsou respektována pravidla fair play. Také hráči jsou považováni jako sobě rovni, tedy bez diskriminace. V neposlední řadě ti, kteří se rozhodnou hrát KIN-BALL, si užijí příjemnou hru a upevní si zdraví. 
Koncept KIN-BALLU vylučuje svými pravidly individualismus. Nutí hráče spolupracovat jeden s druhým při podání i přijímání míče. Navíc je velmi jednoduché se ho naučit, což dovoluje hráčům velmi rychle ve hře uspět. 

Koncept hry

Týmy
Rozdělte skupinu na 3 týmy po 4 hráčích. Při větším počtu hráčů můžete využít střídání (viz. kapitola „Střídáníí“). 
Každý tým bude mít specifickou barvu (bílá, modrá a  černá) a hráči musí mít na sobě příslušnou rozlišovací vestu („rozlišovák“), aby bylo možné určit jejich tým. 
Všechny 3 týmy jsou na hrací ploše ve stejnou dobu. Protože jeden tým může mít až 8 hráčů, ale na ploše jsou vždy pouze 4 hráči, nazývají se tito čtyři hráči „buňka“. Na hřišti jsou vždy 3 buňky, z každého týmu jedna. 
Hřiště
Celý povrch tělocvičny (hřiště) je hrací plochou o rozměrech maximálně 20m x 20m (66x66 stop), což je zároveň oficiální rozměr hřiště pro mezinárodní soutěže.
Pro hru KIN-BALL nepotřebujete síť nebo branky. 
Hra
Aby bylo možno míč odpálit, musí být všichni hráči buňky v kontaktu s míčem. Tři hráči míč drží, čtvrtý hráč, podávající, míč odpaluje. Ostatní 2 týmy jsou ve střehu a připraveni na příjem. Více v kapitole A obrana. 
Před podáním musí podávající zavolat „Omnikin“, následně barvu jednoho ze soupeřících týmů (podle vlastní volby) a potom odpálí míč jednou nebo oběma rukama směrem nahoru nebo rovně. Více v kapitole B útok. 
Barva, která byla určena se stává přijímajícím týmem. 
Přijímající tým musí míč chytit a zpracovat před tím, než spadne na zem. Každý hráč může chytat míč libovolnou částí svého těla.
Pokud přijímajícímu týmu spadne míč na zem, je pískána chyba a oba zbylé týmy, jak podávající tak i druhý tým který se chyby nedopustil, získávají po jednom bodu. Pokud přijímající tým chytne míč, musí jej zastavit a potom podat na další tým v omezeném časovém limitu. 
Tým, který udělá chybu, pokračuje ve hře tím, že podává na jiný tým (rozhodčí umístí míč opět na místo, kde se dotkl země a zapíská, jakmile je chybující tým připravený k podání). 
Jestliže se hráč přijímajícího týmu dotkne míče a ten se potom odrazí od stěny nebo jiného objektu v tělocvičně (hranice), dopustí se chyby. Chyby se také dopustí hráč podávajícího týmu, který odpálí míč mimo hřiště (mimo hranice hry). 
Kdykoliv se někdo dopustí chyby, ostatní 2 týmy získávají jeden bod každý. 

Přehled pravidel kin-ballu, ve kterých se často chybuje:

1. Chyba: Při podání dráha letu míče směřuje dolů a je nedostatečně dlouhá. Správné provedení: Při podání dráha míče nesmí směřovat dolů, minimální délka dráhy míče je 1,8m. Doporučení: Podávající hráč by měl udeřit míč přesně do poloviny, takový úder je nejúčinnější. Pokud hráč udeří do vrchní poloviny míče je téměř jisté, že dráha míče bude mít klesající úhel. Rozhodčí píská chybu a body získávají ostatní dvě družstva na ploše. Pokud hráč udeří míč do spodní poloviny, míč bude mít stoupající dráhu, což není chyba, ale týmu na příjmu je tím usnadněno chycení míče. 
2. Chyba: Při podání nejsou všichni hráči v okamžiku úderu do míče v kontaktu s míčem. Správné provedení: Při podání musí být všichni hráči v okamžiku podání v kontaktu s míčem. To znamená podávající provádí úder, ostatní hráči v týmu drží míč, který v jednom okamžiku opouští ruce všech hráčů. Pokud podávající hráč odpálí míč a ten se pak ještě dotkne některé části těla jednoho z hráčů, kteří drží míč (nejčastěji hlavy, části paže nebo ramene), píská rozhodčí chybu „chybějící kontakt“. Doporučení: Příčinou je, že hráči drží míč příliš nízko nebo zaujímají nesprávnou pozici při podání. Průměr, polovina míče, by měl být ve výšce ramen podávajícího hráče. Dbejte i na správnou polohu dlaní při držení míče. Dlaně směřují vzhůru, palce ukazují směrem od středu míče, hlavy hráčů, kteří drží míč, musí být skloněny.
3. Chyba : Špatné určení družstva, které má zpracovat odpálený míč, kdy je úder do míče proveden současně se zvoláním barvy týmu, na který je útočeno. Správné provedení: Vždy musí být odlišeny tři kroky při podání. 1. Hráč podávajícího týmu volá „ Omnikin “. 2. Hráč podávajícího týmu volá barvu, na kterou útočí, např. „modrá“. 3. Hráč podávajícího týmu provádí úder. Určení a podání může provést jeden hráč nebo určení může provést jeden hráč a podává pak druhý hráč útočícího týmu. V juniorských soutěžích, tedy i v poháru základních a středních škol, musí ještě hráč počkat na zopakování barvy rozhodčím. To znamená, že do míče lze udeřit až poté co rozhodčí nahlas zopakuje barvu týmu, který bude chytat míč. Doporučení: Nejjednodušší prevencí této chyby je provést určení dříve, nenechávat to až a poslední chvíli před úderem. Určení ( Omnikin + barva) lze provést ihned po té, co se první hráč týmu v obraně dotkl míče.
4. Chyba: Kroky. Tato chyba nastává u týmu v obraně v okamžiku, kdy se třetí hráč v pořadí dotkne míče a nerespektuje pravidlo obrátkové nohy. Správné provedení: Toto pravidlo se vztahuje i na všechny hráče, kteří se dotknou míče po tomto třetím hráči v pořadí. Pokud se míče dotkne třetí hráč, není možné s míčem dělat kroky a to ani na místě. Platí zde stejné pravidlo jako v basketbalu, kdy lze provádět pouze pohyb kolem stojné nohy, která se nesmí zvednout nad základnu. Obrátkovou nohu nelze měnit, otáčení je možno provádět na patě či na špičce stojné ( obrátkové ) nohy. Doporučení: Chyba kroky nemůže vzniknout tehdy, pokud se míče dotýká jeden hráč, poté druhý hráč nebo oba současně. Dobrou pomůckou je představa, že jakmile se dotkne míče třetí hráč v pořadí, míč začíná šířit nemoc kroky. Kroky se nakazí každý, kdo se poté dotkne míče, včetně třetího hráče v pořadí. Jednoduchou prevencí je, aby se třetí hráč nedotýkal míče předčasně. Ke zpracování míče obvykle stačí dva hráči a ostatní dva se pak můžou volně pohybovat až do okamžiku podání. Jakmile se dotkne míče třetí hráč, je tím zároveň stanoveno místo, odkud se bude podávat.
5. Chyba: Podání provádí dvakrát za sebou stejný hráč.
Správné provedení: Protože pravidlo stanovuje pouze, že dvakrát za sebou nesmí podávat stejný hráč, je možné, aby se na podání střídala jedna dvojice hráčů v každém týmu. Při turnajích smíšených družstev se musejí střídat dívka a chlapec. 
6. Chyba: Blokování podání.
Správné provedení: Pro soutěže juniorů a smíšených družstev platí, že žádný z hráčů družstev v obraně nesmí blokovat podání útočícímu týmu. Jako chybu nedovolená obrana tak rozhodčí posoudí chování hráče v obraně, který při podání stojí blíž než 1,8 m od míče a působí jako překážka bránící vykonání odpalu.
7. Chyba: Neoprávněný útok. Podávající tým útočí na družstvo, které je o dva či více bodů za ním. Správné provedení: Podle pravidel kin-ballu nesmí podávající tým útočit na tým, který je o dva a více bodů za ním. (Platí to oběma směry: definice z pravidel: Podávající tým nemůže útočit na tým, jehož skóre se liší o dva body a více - tj. na tým, který má alespoň o dva body méně nebo více - pokud není určený tým ve vedení.) Doporučení: Hráči musí neustále sledovat a vyhodnocovat ukazatel skóre. Jednodušší a také strategicky správné je, když vedoucí tým vždy útočí na druhý tým v pořadí a týmy na druhém a třetím místě vždy útočí na první tým. Tento postup zabrání i možným chybám označovaným jako neoprávněný útok.
Kompletní pravidla jsou podrobně popsána v oficiálních pravidlech KIN-BALLu, která jsou ke stažení ve formátu pdf na stránkách ČSK -  kin-ball.cz

TECHNIKY

A) Obrana

1. Individuální obranná pozice

Přípravná fáze
Okamžitě po podání se hráč přemístí do obranné pozice:
Ramena směrem k míči
Paže vysoko před tělem ( jako při obranné technice)
Trup ohnutý
Nohy pokrčené
Jedna noha mírně pře druhou na šířku ramen
Hráč musí vždy být v konstantní vzdálenosti a úhlu od míče, aby zachoval týmovou obrannou „čtvercovou formaci“.

2. Jak zdvihnout míč (příjem)

a) ruce dlaněmi vzhůru
Když je míč ve výšce hlavy hráče, ten má:
Ruce nad hlavou
Paže pokrčené, lokty směrem vpřed
Dlaně vpřed
Nohy a paže pokrčené pro lepší příjem
b) ruce otevřené před tělem
Když je míč ve výšce hrudníku hráče, ten má:
Ruce ve výšce trupu
Lokty směrem ven
Dlaně otevřené vzhůru
Nohy a ruce pokrčené pro lepší příjem
c) paže vpřed
Když je míč ve výšce trupu a má-li dostatečnou rychlost, hráč má:
Nohy pokrčené
Jedna noha mírně před druhou na šíři ramen
Ramena směrem k míči
Lokty mírně pokrčené
Úder do míče je proveden rukama do jeho spodní části
d )  noha  vpřed
Když je míč ve  výšce kolen, hráč musí udělat:
Rychlé  a  neúplné natažení  nohy směrem  ke spodní  straně  míče, ruce otevřené pro  lepší  kontrolu. Noha  se  míče  dotýká svou horní  částí. Tato technika je většinou  používána hráči na vyšší úrovni.
e) patou
Když je míč nízko a ze strany hráče, ten potom udělá:
Půlobrat tak, aby měl míč za zády, potom rychle pokrčí nohu, aby udeřil do spodní části míče patou, pak provede další půlobrat, aby se vrátil čelem do hry.

3. Zvládnutí kontroly nad míčem

Musí být provedena během 10 sekundového limitu, včetně provedení odpalu. Více v oficiálních pravidlech KIN-BALLu. 
a) Ovládání míče dvěma hráči
Oba hráči jsou čelem k sobě, obě jejich ruce jsou na míči. Pro lepší kontrolu si oba hráči kleknou na jedno koleno a hlavu sníží tak, aby si viděli do očí. 
b) Ovládání jedním hráčem
Hráč podpírá míč tak, že vytvoří trojúhelník ze svých rukou a čela. Musí být pod míčem, trup i nohy jsou mírně pokrčené. 
c) Role prvního hráče
První hráč, který přijme míč ho musí zdvihnout před tím, než se dotkne země. 
d) Role druhého hráče
Druhý hráč, který přichází k míči, musí společně s prvním hráčem dostat míč pod kontrolu a přemístit ho do strategické pozice, která je vhodná k odpalu. 
e) Role třetího hráče
Třetí hráč potvrzuje místo k podání od okamžiku, kdy se dostane do kontaktu s míčem. Kontrola nad míčem je dokončena s pomocí ostatních 2 spoluhráčů tak, že všichni podřepnou a vytvoří trojúhelník (týmová obranná pozice). 
f) Role čtvrtého hráče
Obvykle tento hráč nechává ostatní 3 hráče, aby ovládli míč, ověřuje zda jsou všichni v kontaktu s míčem, rozhoduje, kam odpálí míč a odpaluje jej (je odpalovačem). 

4. Časté obranné chyby

Nerespektování čtvercové formace: 2 nebo 3 hráči jsou na stejné straně. To dává podávajícímu týmu dostatek místa pro odpal míče a získání bodu. 
Špatná individuální obranná pozice: trup příliš vzpřímený a paže nízko před tělem.
Špatná volba techniky zdvihnutí míče: například pokud hráč používá ruce namísto nohou, aby zdvihl nízký míč. 
Špatná pozice hráče pod míčem ve fázi odpalu. 
Pokud jsou v kontaktu s míčem 2 hráči, pak špatná pozice je, pokud jsou oba hráči na stejné straně míče a tím způsobí nerovnováhu. 
Nedostatečná kontrola nad nízkým míčem v době odpalu. 
Třetí hráč u míče se dotkne míče dříve něž je připravena strategická útočná pozice. 

B) Útok

1. Týmová útočná pozice

Útočná fáze během KIN-BALLu začíná imobilizací (zastavením) míče (kontakt třetího hráče). Tým je pod míčem a vytvoří trojúhelník ze 3 svých hráčů, čtvrtý hráč odpaluje míč. Hráči na vyšší úrovni mohou zastavit míč technikou „ulička“, což znamená, že 2 hráči jsou naproti sobě, třetí hráč stojí těsně vedle jednoho z nich. Střed míče musí být udržován ve výši ramen podávajícího hráče (čtvrtý člen buňky).

2. Individuální útočná pozice

Hráči pod míčem klečí na jednom koleni, hlavu mají předkloněnou, paže otevřené v předpažení povýš (nad hlavou). 

3. Podání

Musí být provedeno během 5 sekundového limitu po dvojím zapískání rozhodčího. Více v oficiálních pravidlech KIN-BALLu. 

a) Ruce oddělené
Hráč odstrčí nebo udeří do míče s dlaněmi od sebe nebo k sobě. Úder je do středu míče, zatímco odpalující přenese svou váhu a udá míči horizontální dráhu. 
b) Odpal se spojenýma rukama, baseballový úder
Ruce hráče jsou spojeny, paže jsou ve výši ramen a jeho tělo je v linii s míčem. Úder je do středu míče, zatímco odpalující přenese svou váhu a udá míči horizontální dráhu.
c) Oblouk, podání s falší
Paže hráče jsou ve výšce ramen, tělo v linii s míčem, ruka přední paže zasahuje míč. Aby míč dostal zakřivenou dráhu, paže provedou oblouk zprava zezadu doleva dopředu (čtvrt kruhu). 
d) Lob
Hráč je čelem k míči, paže v předpažení poníž se sevřenými pěstmi. Při odpalu musí míč padnout na paže, předloktí a pěsti zároveň. Je to krátký a ostrý odpal s mírně pokrčenými lokty. Výsledkem bude dráha, která začíná vysoko a spadne za požadovaného hráče. Je to simulace tenisového lobu. 
e) Twist obouruč
Tělo v linii s míčem, ruce jsou spojeny a paže jsou ve výši ramen. Úder je proveden předloktím do středu míče po dvojném obratu těla (o 360°). 
f) Drop
Tělo v linii s míčem, ruce spojené, paže směřují k zemi. Paže provedou kyvadlový pohyb zezadu dopředu a končí v předpažení povýš. Pohyb je doprovázen rotací v kyčlích a přenesením váhy. Přední ruka a předloktí se dostává do kontaktu s míčem v jeho první třetině. 
g) Odpal jednoruč
Tento odpal je proveden odstrčením míče. Tělo je otočeno k míči a lokty jsou mírné pokrčené. Paže je ve výšce ramen a dotýká se míče v jeho středu a odstrkuje ho ze strany. To mu udává dráhu pod úhlem 90° vůči podávajícímu. Míč je nutno zasáhnout horní částí předloktí poblíž lokte, aby se předešlo zraněním. 
Upozornění!
Při odpalu jednoruč je nutno míč zasáhnout horní částí předloktí poblíž lokte, aby se předešlo zraněním.

h) Parabola
Tělo je v linii s míčem a ruce jsou spojené. Svrchní část míče je odpálena boční stranou předloktí. Pohyb začíná vysoko zezadu a končí vpředu dole před tělem (podobně jako sekání sekerou). 

4. Běh

Běh dovoluje útočícímu týmu pomocí přesunu hry a soupeřů najít strategickou pozici na hřišti.Může být také použit pro třetí kontakt s nejvzdálenějším spoluhráčem. 
a) běh jednoho hráče: Je nutné držet míč před sebou ve výši očí. Ruce přidržují míč po stranách, bez uchopení, znehybnění míče (jinak je pískána chyba). 
b) běh dvou hráčů: Aby mohli 2 hráči s míčem běžet, musí být čelem k sobě a držet míč ve výšce ramen. Každý z nich udržuje neustálý tlak proti spoluhráči. 

5. Přihrávka

Přihrávka stejně jako běh s míčem umožňuje spoluhráčům zvolit si strategickou útočnou pozici. Jakmile má hráč nad míčem ve výši ramen kontrolu, hodí míč spoluhráči otevřenýma rukama požadovaným směrem. Nezapomeňte, že jakmile se třetí hráč dotkne míče, začíná platit pravidlo kroky.

6. Časté útočné chyby

Trojúhelník během fáze zastavení míče je příliš malý, což způsobí pohyb míče nebo jeho případný pád. 
Pokud je zastavený míč příliš vysoko, potom odpalující hráč odpálí vysoko, což velmi usnadňuje soupeřům příjem. 
Pokud hráč odpálí míč pouze jednou rukou, může to způsobit přetížení loketního kloubu. Nicméně pokud je nutné odpálit jednou rukou, ujistěte se, že je odpal vedený svrchní částí předloktí poblíž lokte. 
Míč, který je přidržován příliš vysoko, když se s ním hráč snaží běžet, pravděpodobně půjde přes hráčovu hlavu a spadne za něj. 
Příliš vysoká nebo nepřesná přihrávka způsobí zpoždění hry a dává hráčům dostatek času na to, aby opět získali obrannou pozici. 

C) Střídání

Střídání musí být jednoduché, efektivní a rychlé. Hráči, kteří vstupují do hry musí vědět koho nahrazují a jaké číslo na podání mají. 

1. Pětičlenné týmy

Dvě možnosti
a) Dva hráči se vždy střídají navzájem na stejné pozici ve čtverci. Tři zbylí hráči zůstávají ve hře po celou dobu. Když skončí perioda, vymění se na střídání ostatní dva hráči, aby vše bylo fér vůči spoluhráčům. 
b) Pravidelné střídání hráčů: hráč číslo 5 je na lavičce a v pravidelném intervalu nejprve nahradí hráče číslo 1. Při příští výměně nahrazuje hráč číslo 1 hráče číslo 2 atd.

2. Šestičlenné týmy

Dvě možnosti:
a) Dva hráči se vždy střídají se stejnými hráči a přebírají i jejich pozici ve čtverci. Když skončí perioda, zajistěte, aby se hráči vyměnili ještě před zahájením další periody. 
b) Pro každou výměnu:
Hráči na lavičce střídají vždy nejvzdálenější hráče od lavičky a přebírají jejich čísla (linie 2). 
Dva hráči, kteří jsou nejvzdálenější od lavičky (linie 2) přebírají pozici těch, kteří jsou nejblíže lavičce (linie 1) a přejímají jejich čísla.
Dva hráči nejblíže lavičce (linie 1) opustí hřiště. 

3. Sedmičlenné týmy

Jeden hráč zůstává v poli po celou dobu. To je kapitán. Tři ostatní hráči se vždy střídají s hráči na lavičce a přebírají čísla. Když skončí perioda, vyberte jiného hráče, který se stane kapitánem a zůstane na hřišti po celou periodu. Role kapitána zajistí, že každý hráč ví, kdy má podávat a zná svou pozici v obranném čtverci. 
Také můžete použít kruhové střídání hráčů (viz bod 1b výše). 

4. Osmičlenné týmy

Všichni hráči v poli střídají ty na lavičce. 

5. Devítičlenné týmy

Vytvořte 3 buňky na tým. Je důležité je vytvořit, aby střídání probíhalo rychleji. 
Také můžete použít kruhové střídání hráčů (viz bod 1b výše). 

D) Výuková pomoc

1. Obrana

Učitel pohne míčem ve vzduchu nebo kutálí míč po zemi různými směry, aby si hráči vyzkoušeli různé obranné (čtvercové) pozice. Hráči musí držet svou individuální obrannou pozici 3-4 metry od míče. Hráči vždy sledují míč ve stálém úhlu a vzdálenosti. 

2. Kontrola míče

a) Vytvořte tři kruhy, každý s míčem. Osoba uprostřed kruhu odpálí míč spoluhráči, který procvičuje fáze příjmu (kontrolu a zastavení míče provede s hráčem po jeho pravici) a vrací míč do středu. Potom může provést strečink (krk, ramena, kolena a kotníky), když čeká až přijde na řadu. 

b) Práce v týmu

Jeden míč na tým
Podávající z buňky, která má v držení míč, podává na hráče týmu, který stojí proti němu. Hráč, který míč přijímá musí použít správnou techniku, aby zdvihl míč (paži nebo nohu). Kontrolu a zastavení míče provede spolu s druhým hráčem. Tato buňka se musí připravit na další odpal. Po každém odpalu se buňka okamžitě posune za tým, který trénoval příjem. 
Použijte jeden tým pro ukázku nácviku.

3. Podání

a) Hráči běhají volně po hřišti různými směry (jogging) Instruktor odpálí tři míče, vyvolá hráče jedné buňky (mohou mu pomoci dva další hráči - příjem podání). Hráči jmenované buňky musí zdvihnout míč, převzít nad ním kontrolu a zastavit jej. Pak hráči buňky vrátí míč do středu a pokračují v běhu. 
Utvořte buňky o 4 hráčích a očíslujte je. 
b) Práce v týmu
Jeden míč na tým
Tři hráči drží míč, čtvrtý hráč je v dostatečné vzdálenosti, aby zdvihnul a vrátil míč. Ostatní hráči jsou v řadě, aby provedli podání. 
Vysvětlete a demonstrujte první techniku podání.
Viz „Příloha B: pokročilé strategie podání“
Jeden míč na tým;
Dva nebo tři hráči drží míč; Jeden hráč odpálí; Další hráč trénuje zdvihnutí míče a vrací jej dvěma hráčům, kteří míč drželi. 

4. Strategie

Demonstrujte podání s týmem
Dostatečně vysvětlete hráčům, jaká je KIN-BALLová strategie;
Dejte hráčům příklad, aby tomu lépe rozuměli. 

5. Rychlost provedení

Přeskupte hráče v týmu tak, aby každý dostal číslo pro odpalovače;
Tato aktivita se provádí bez míče.
Rozdělte hrací pole na dvě nebo tři části podle počtu hráčů.
Rozestavte týmy do obranné pozice.
Určený tým stojí v útočné pozici pod imaginárním míčem a odpalovač simuluje odpal. Ihned po simulaci se útočný tým rychle vrátí do obranné pozice. Simulace se opakuje po zvolení jiné barvy. 
Pro zvýšení efektivity využití času můžete rozdělit skupiny na dvě nebo tři menší. Trvejte na rychlém přeskupení z jedné formace do druhé. 

E) První pomoc a bezpečnost

Zranění se při KIN-BALLu mohou stát stejně jako u jiných sportů. Je důležité zkontrolovat lékárničku a znát umístění telefonu a ledu či ledových polštářků. 

1. Vymknutí

Přerušte hru; Zdvihněte poraněnou nohu; Na vymknutí přiložte led; Jeden hráč je zodpovědný za přinesení ledu; Volejte záchrannou službu, jedná-li se o vážné zranění.

2. Krvácení z nosu

Stiskněte nos a dejte hlavu do nižší polohy po dobu cca 10 minut; Pokud krvácení nepřestalo ani po této době, volejte záchrannou službu. 

3. Astmatický záchvat

Posaďte hráče na zem a izolujte ho od ostatních; Uklidněte jej; Zeptejte se, zda má foukačku – NEPROVÁDĚJTE léčbu;
Do umyvadla pusťte teplou vodu, dejte hráči přes hlavu ručník, aby mohl vdechovat páru; Volejte záchrannou službu.

4. Cukrovka

Mějte připravený cukr v pohotovosti; Hráč si řekne, pokud bude potřebovat cukr.

5. Zrychlený dech (hyperventilace)

Dýchejte do papírového pytlíku, rukou nebo trička. 

6. Mdloby

Položte hráče na bok do stabilizované polohy; Volejte záchrannou službu.

Příloha A - Pokročilé techniky zvednutí míče

Tato příloha je přidána, aby informovala a nabídla vysvětlení žákům, kteří se chtějí zlepšit ve hře. Následující části jsou možnosti, jak zdvihnout míč dle tělesné výšky. 

1. Vysoký míč

a) Když míč směřuje ke stěně, když je výš než ramena a už se ho dotknul spoluhráč:
- hráč se otočí čelem ke zdi tak, aby míč byl nad a mírně před hráčem
- paže jsou v předpažení povýš
- udeřte nebo odstrčte míč horní částí předloktí, aby se odrazil dozadu do středu hřiště
- nohy nechte na zemi případně vyskočte dle výšky míče
b) Když je míč velmi vysoko, letí směrem ke zdi a už se ho dotknul spoluhráč:
- jedna noha se opírá o zeď, aby se hráč dostal výš
- míč je odstrčen směrem ke středu hřiště

2. Míč ve střední výšce

Když míč minul hráče:
- bránící hráč běží
- paže před tělem jsou natažené
- ruce jsou otevřené, dlaně vzhůru
- posuňte ruce pod míč
- přitáhněte míč zpět k tělu

3. Nízký míč

a) Když letí ke zdi a rychle klesá
- dráha těla napodobuje půlměsíc, aby se míč dostal zpět do středu
- noha je natočená
- nohu umístěte na boční stranu míče a kopněte směrem ke středu hřiště
b) Když je míč blízko zemi a nemůže být zasažen při běhu, hráč musí skočit na zem, aby zabránil pád míče. Jsou zde různé techniky:
První technika: ponoření („rybička“)
Skočte se vzpažením
Jedna paže je natažená
Dlaně k zemi
Udeřte do míče směrem vzhůru horní částí ruky
Padněte, nebo sklouzněte na hrudník
Druhá technika: skluz
Sklouzněte na bocích, ruce první
Jedna paže je v prodloužení
Dlaně směrem k míči
Hráč drží míč v rukou, kontroluje jej, nebo přihraje spoluhráči

Příloha B - Pokročilé strategie podání

1. Falešné podání

Tři hráči drží míč. Falešný podávající je asi 3-4 metry od míče. Když běží k míči, zavolá „OMINIKIN“ a barvu, předstírá podání a když se dotýká míče, hráč po jeho pravé ruce se zvedne a servíruje. Pravý podávající se může zvednout, aby podal, ale nesmí pohnout nohou ze země (jinak je rozhodčím pískána chyba „kroky“). 

2. Rychlé podání zpět

Jakmile se hráči dotknou míče, je velmi důležité, aby rychle podali zpět na tým, který zrovna podával, ale opačným směrem. Rychlost provedení umožňuje přelstít soupeře. 

3. Přihrávka a (nebo) běh

Když hráč přijme míč a je poblíž překážky nebo zdi, pak běží směrem do středu hřiště nebo přihraje spoluhráči, který už je na místě, aby měl potom lepší úhel a usnadnil práci podávajícímu tak, že mu poskytne více možností pro podání. 

4. Falešný pohyb tělem

Neočekávaná změna techniky podání.
Změna rychlosti v pohybech podávajícího.
Změna směru podání. 

5. Dva odpalovači

Dva hráči drží míč. Ostatní dva hráči přiběhnou ve stejném okamžiku, oba předstírají podání, ale pouze jeden z nich odpálí míč (ten druhý jde pod míč a vytvoří třetí kontakt). 

6. Taktika pod míč

Tři hráči drží míč. Podávající je asi 3-4 metry od míče. Když běží k míči, zavolá „OMNIKIN“ a barvu, předstírá, že bude podávat, ale sklouzne pod míčem a odpálí míč z druhé strany. 

7. Pohyb směrem k rohům

Tým, který má míč v držení, se pohybuje směrem do rohu. Zastaví míč asi 5 metrů od rohu a okamžitě podává směrem do rohu. 

II Plán kurzu 

Předmluva

Tento první vzdělávací průvodce přináší metodický pokyn pro prvních 5 lekcí KIN-BALLu. Je určen pro kohokoliv, kdo je chce získat lidi pro tuto aktivitu. Každý starší 8 let je schopný naučit se tento sport. 
KIN-BALL je především založen na hodnotách jako je spolupráce, týmový duch a respekt k ostatním. Společně s technickou dostupností přináší také nádech nezvyklosti do fungujících vzdělávacích cílů a zasahuje fyzickou i psychickou stránku hráčů. 
Navíc KIN-BALL přináším hráčům pocit úspěchu a je snadné se ho naučit. Tento průvodce byl připraven, aby usnadnil integraci tohoto sportu do škol a dalších organizací tak, že nabízí vzdělávací program pokrývající prvních 5 lekcí. Přesto je zde dostatečný prostor pro vlastní iniciativu. 
Je také důležité podotknout, že tento průvodce vznikl po 10 letech odborných pokynů a připomínek od učitelů tělesné výchovy, kteří KIN-BALL trénovali. 
Věříme, že tento dokument vás provede a bude vás stimulovat k rozvíjení KIN-BALLu k mezinárodní úrovni. 
Vezměte prosím na vědomí, že KIN-BALL vzdělávací video a KIN-BALL oficiální pravidla jsou pro učitele velmi důležitá. Animované seznámení s hrou a videa jsou k nalezení na webových stránkách kin-ball.cz 

A Zahájení

Cíle
- znát pravidla KIN-BALLu
- porozumět a vyzkoušet útočné a obranné pozice v KIN-BALLu
- naučit se rychlému a efektivnímu střídání
1. Rozdělení skupiny
Tři týmy = tři různé barvy rozlišovacích vest
2. Představení aktivity
Cíl hry
Hranice hřiště
Hra o třech týmech (tři buňky na hřišti ve stejném čase)
3. Ukázka útočné pozice
Pozice týmu pod míčem (trojúhelník)
Pozice hráče pod míčem (paže, hlava, nohy)
Pozice podávajícího (2 metry od míče)
4. Ukázka technik podání
Ruce se spojenými dlaněmi (baseball)
Ruce nespojené
5. Vysvětlení určení
Podávající zavolá „OMNIKIN“ a hned poté barvu týmu, na který hraje a to vše PŘED odpalem
6. Organizace týmů
Vytvořte dvě buňky na tým (buňka A na hřišti a buňka B na lavičce)

B Příjem

Cíle

- zvládnutí konceptů KIN-BALLových obranných a útočních pozic

- rozlišení a provádění čtyř fází příjmu

- Užití správné techniky zdvihnutí míče dle strategie útočného týmu

1. Odvolání se na pojmy a provedení

Útočné pozice, obranné pozice a pravidla

2. Vysvětlení čtyř fází příjmu

Příprava: pozice při příjmu

Jak zdvihnout míč:

- ruce

- paže

- nohy

- z různých výšek – vysoké, střední, nízké

Kontrola míče

Zastavení míče

Rozdejte hráčům čísla odpovídající:
- číslu podávajícího
- obranné zóně, kterou je třeba pokrýt (odpovídající čtyřem rohům čtverce kolem míče)
3. Procvičování (5 minut)
Procvičování čtyř fází příjmu s jedním míčem na tým. 
4. Tréninková cvičení
Procvičujte v týmech různé způsoby zdvihnutí míče dle zdatnosti hráčů. Dejte každému týmu 2-3 minuty na vlastní organizaci. Hrajte 5 minut bez počítání bodů. 
Trvejte na tom, aby hráči používali prvky z první lekce. 
5. Hra KIN-BALLU
Hrajte 2-3 periody po 15 minutách. 
Dávejte důraz na pojmy a koncepty, které jste už naučili. 
Rozhodčí píská pouze v případě zjevných chyb (aby byla umožněna plynulost hry). 
Přidejte nějaká pravidla (pokud si to situace vyžádá). 
6. Hodnocení
Každý tým provede sebehodnocení. 
7. Ukázka a procvičení obranné pozice
Obranná pozice hráče
Obranná pozice týmu (pohyb a rotace ve čtvercové formaci)
Hráč může chytit míč jakoukoliv částí těla
8. Upravená hra
Učitel představí hru tím, že drží hrdlo míče během dvou nebo tří podání
Pomozte hráčům, když chytí míč
Vystřídejte buňky každé 3 minuty
Opakujte několikrát tuto aktivitu
Trénujte střídání
9. Začátek hry
Vysvětlete pravidla a omezení, když k nim dospějete během hry
Buďte flexibilní jako rozhodčí, abyste podpořili plynulost hry
10. Představení systému hodnocení (získávání bodů)
Ukažte hráčům, jak funguje systém získávání bodů po 10 minutách hry
11. Stručný přehled hry

C) Podání

Cíle
- zvládnutí čtyř fází příjmu
- procvičování různých technik zdvihání míče
- vyzkoušení technik podání
1. Odvolání se na pojmy spojené s příjmem
Fáze příjmu.
Techniky zdvihání míče.
Nová pravidla. 
2. Procvičování (5 minut)
Trénujte různé fáze příjmu v rámci každé buňky. 
3. Výuková cvičení
Trénujte podání. Jeden míč na tým.
4. Modifikovaná hra KIN-BALL 
Nepočítejte body (5 minut).
Opravujte techniku:
- při zdvihnutí míče
- pro obranné pozice
- pro útočné pozice
1. perioda: podání pěstí a twist
2. perioda: podání jednou rukou a lob
3. perioda: nechte hráče vybrat si vlastní způsob podání. Každá perioda trvá 10-15 minut. 
Rozhodčí by měl být přísnější než v předchozí lekci. 
Přidejte nějaká pravidla (pokud si to situace vyžádá). 
5. Hodnocení
Sebehodnocení týmů a výměna nápadů mezi hráči. 

D) Strategie

Cíle
- zdokonalení technik podání
- užití vhodného podání podle obranné pozice soupeřů
- vyzkoušení různých týmových strategií KIN-BALLU
1. Odvolání se na pojmy a provedení
Techniky příjmu.
Nová pravidla. 
2. Rozcvička (5 minut)
KIN-BALL týmová spolupráce. 
Trénování příjmu. 
Objevování nových strategií. 
3. Procvičování hry
Nepočítejte body. 
Zkoušejte strategie, které vymyslely týmy. 
4. Modifikovaná hra KIN-BALL 
1. perioda: strategie falešného odpalu
2. perioda: přihrávka a běh
3. perioda: rychlé podání
Každá perioda trvá 10 minut. 
Důraz dávejte na strategie a buďte méně přísní v ostatních složkách
Přidejte další pravidla, která jste ještě nepoužili (pokud nějaká taková ještě jsou). 
5. Hodnocení
Sdílejte různé strategie mezi týmy. 

E) Zdokonalování dovedností

Cíle
- zvýšit rychlost hry
- výběr vhodné strategie v daném momentu
- vyzkoušení různých falší
1. Odvolání se na pojmy
Individuální a týmové útočné pozice.
Rychlost provedení
- 5 sekund
- „určení“
- pozice podávajícího
2. Trénink
Trénujte rychlost obrany a útoku. 
3. Modifikovaná hra KIN-BALL 
- 1. perioda: nepočítejte body během prvních 5 minut,na podání 3 sekundy namísto 5 sekund
- 2. perioda: podávající nesmí jít pod míč, strategie
- 3. perioda: pohyb míče do strategického místa pro podání, „určení“
4. Hodnocení

Závěr

Tento vzdělávací průvodce KIN-BALLu samozřejmě představuje užitečný a přístupný manuál pro učitele tělesné výchovy a další lidi vyučující KIN-BALL. 
KIN-BALL zasahuje všechny věkové kategorie, spojuje pohyb a potěšení z pohybu a nabízí rozmanité aspekty týmového sportu. 
Neváhejte kontaktovat Český svaz Kin-ballu, pokud potřebujete pomoc při představování této aktivity nebo při organizování soutěže. 
Mnoho dalších materiálů, videa, podrobné metodiky pro výuku v hodinách tělesné výchovy, kontakty na školy a kluby po celé ČR, naleznete na stránkách kin-ball.cz 
Doufáme, že se vám tento sport bude líbit. 
Vaše připomínky jsou vždy vítány na: info@kin-ball.cz

Soubory ke stažení

Tisknout
© 2024, Český svaz Kin-ballu – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing