Manuál rozhodčího třída C1

MANUÁL 

Rozhodčí třída C1

Organizace dne

8h00 -Úvod do hry
8h50-Přivítání
Představení účastníků a lektorů
Časový harmonogram
Představení praktické a teoretické části
Cíle programu
9h00-Základní pravidla
10h00-Předpoklady rozhodčího Kin-ballu
-Postavení při hře
Řízení hry
Chyba, systém signalizace
Pohyby  rozhodčího, pásky tří barev
Co dělat před, v průběhu a po skončení hry
10h45-Přestávka
10h55-První nácvik řízení hry (6 min. /účastník)
12h30-Oběd
13h15-Druhý nácvik řízení hry (6 min. /účastník)
14h45-Přestávka
15h00-Slovní zhodnocení výkonů (6 min. /účastník)
16h50-Přestávka
17h00-Vyhodnocení teoretické části
17h30-Závěr

1.0 Cíl

1.1 Cíl obecně:
-Absolvent třídy C bude schopen řídit zápasy všech kategorií a úrovní na území ČR s výjimkou mistrovství republiky.
1.2 Cíle konkrétně:
Schopnost uplatňovat pravidla a řídit hru.
Umění pohybovat se rychle a účelně po hrací ploše.
Schopnost řídit hru s klidem a slušností.

2.0 Předpoklady rozhodčího Kin-ballu

Posuzuje pouze fakta
Zná oficiální pravidla
Ovládá signalizaci rozhodčího
Dodržuje stanovené postupy řízení hry
S účastníky  jedná klidně a slušně
Dbá na to, aby hra probíhala podle zásad fair play ve vzájemném respektu všech účastníků hry

3.0 Postavení rozhodčího při hře

3.1 Změna pozice 
Změnu pozice vždy provádí během.
 Při hře, při změně pozice míče zůstává rozhodčí vždy blízo míče (cca 2 až 3 metry od míče).
 Zaujímá pozici uvnitř obranného čtverce
 Nikdy neodhaduje jaké taktiky tým použije (z důvodu, že by si chtěl ušetřit pohyb po hřišti)
3.2 Pozice rozhodčího :
Když dojde k zastavení pohybu míče a hráči útočícího týmu se zřejmě chystají k provedení podání, rozhodčí musí zaujmout následující pozici.:
2 až 3 metry od míče
V úhlu 85 až 90 stupňů od podávajícího hráče
pokrčí se v kolenou a skloní trup, aby dobře viděl i pod míč
Je to stejná pozice jakou zaujme rozhodčí v prvním kroku standardizovaného postupu rozhodování jednoho rozhodčího.

4.0 Signalizace chyby

Celý proces se skládá z osmi kroků, které musí být rozhodčím provedeny v tomto přesném pořadí.
1- Musí být na správném místě, 2 – 3 metry od míče, v pravém úhlu k podávajícímu hráči
   pokrčený v kolenou, skloněný trup
2- Píská začátek hry, podání
Ruka ukazuje na míč, píská dvakrát, píšťalka zřetelně odliší dva zvuky.
3- Opakuje barvu
Rozhodčí se musí po hrací ploše rychle pohybovat, běhat tak, aby vždy stál blízko u míče (2 až 3 metry). Barvu musí opakovat nahlas, tak aby ji každý hráč zřetelně slyšel.
4- Píská chyby
Ihned jak identifikuje chybu, píská jednou, aby zastavil hru.
5- Signalizuje, oznamuje chybu
 Provede signál a zároveň nahlas oznámí druh chyby. Při tom musí být obrácen čelem ke skórovému rozhodčímu. Potom ukáže na pásku v barvě týmu, který se dopustil chyby.
6- Kontrola míče
Při chybě rozhodčí rychle převezme kontrolu nad míčem (běží).
7- Dá míč na místo, kde došlo k chybě
Umisťuje míč tam kde byl, když došlo k chybě.
8- Kontroluje skórového rozhodčího
 Musí ověřit, že skórový rozhodčí dává body správným týmům. Pokynutím hlavy potvrdí správnost skóre.
Pokračuje v postupu řízení hry od bodu jedna až do konce hry.

5.0 Signalizace rozhodčího & barevné rozlišovací pásky

Signalizace ie předváděna vždy čelem ke skórovému rozhodčímu
Prováděna je jasně, jednoznačně a dynamicky, srozumitelně pro každého hráče a činovníka.
Barevné rozlišovací pásky jsou užívány k identifikaci týmu, který se dopustil chyby. Umístění pásek je následující:
  • Modrá barva na levém zápěstí.
  • Bílá (šedá) barva na pravém zápěstí
  • Tričko s černým rukávem nebo černá páska na pravé paži.

6.0 Před zahájením hry

Rozhodčí musí upozornit skórového rozhodčího, aby vždy na skóre naznačil (zvednutím) komu se chystá přidělit body a dokončil překlopení číslic až po potvrzení rozhodčím.
Musí ověřit, že hrací plocha je řádně vyznačena a že je bezpečná.
Musí žádat hráče, aby na sobě neměli náramky, řetízky, čepice, nic co by mohlo způsobit zranění účastníkům hry.
Provádí losování barev za asistence tří kapitánů, připomíná hlavní zásady hry.

7.0 V průběhu hry

Musí nahlas opakovat barvu určenou útočícím týmem.
Aby zabránil zranění, musí upozornit hráče držící míč, aby sklonili hlavu. Musí zachovat nestrannost v každém gestu i slovním projevu v průběhu hry.

8.0 Po hře

Jde ke skórovému rozhodčímu a zápíše skóre do vrchní zapisovací listiny a zápis podepíše.

Tisknout
© 2023, Český svaz Kin-ballu – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing