Organizace turnaje

Úvod

Tento manuál byl sestavený tak, aby pomohl každému, kdo má zájem organizovat turnaj v kin-ballu ať už v malém, středním či velkém rozsahu. Protože v kin-ballu proti sobě hrají najednou tři týmy, jsou nutná některá opatření a postupy, které jiné sporty nevyžadují.

V tomto manuálu naleznete vše, co potřebujete pro organizaci vašeho turnaje. Nasazení družstev a rozvrhy jednotlivých částí turnaje pro počet 4 až 36 týmů již byly připraveny, nezbývá nic víc, než nahradit čísla názvy týmů. 

Tento manuál je výsledkem práce a zkušeností při organizování turnajů V Kanadě v posledních deseti letech. Bylo provedeno mnoho úprav pro zjednodušení přípravy a průběhu řízení turnaje. Mnozí zástupci ať již z Quebecké Federace Kin-Ballu nebo regionálních sdružení, kteří s námi spolupracovali při psaní tohoto manuálu, mají za sebou mnoho posudků v rámci organizace a konání těchto turnajů.

Od roku 2011 organizuje Český svaz Kin-ballu v ČR turnaje jak regionální tak celostátní (pohár ČR základních a středních škol) včetně mezinárodního turnaje Inter G Cup. Zajišťujeme odbornou pomoc, školení trenérů a rozhodčích.

Neváhejte komunikovat s Českým svazem kin-ballu, který nabízí pomoc při úspěšném organizování kin-ballového turnaje.

 Systém turnaje

Použitý systém turnaje předpokládá, že každý tým odehraje tři úvodní zápasy.  Každý  z těchto zápasů umožní týmům získat body podle dosažených výsledků (na základě systému přidělování získaných bodů). Na konci úvodní části je možné buď zachovat více týmu a uspořádat semifinále a nebo vybrat pouze tři nejlepší a odehrát pouze finále.

Délka hracích částí

Podle času, který máte k dispozici, počtu týmů a hracích ploch se může délka jednotlivých period měnit. Jeden zápas se obvykle skládá ze tří period po 7 minutách, což umožňuje účast většího počtu týmů a zároveň odehrání celého turnaje za rozumnou dobu. 

 Přidělování získaných bodů

Nyní uvedeme způsob, jakým týmy získávají body v každé ze tří úvodních period. Na prvním místě je velmi důležité upřesnit, že body, které poslouží k vytvoření součtu úvodních třech period, nejsou body na světelné tabuli, ale že se jedná o systém přidělování bodů na základě výsledků zápasu a period. Pro úvodní zápasy se nepředpokládá prodlužování zápasů. 

  • Body za periodu: Po každé periodě, s výjimkou poslední periody zápasu, je jeden bod přidělen týmu s největším počtem bodů. Po odehrání poslední periody zápasu se nepřiděuje bod vítězi periody, ale již se rozpočítají body za zápas (viz níže) Pokud nastane rovnost bodů (mezi dvěma či třemi týmy), nepřiděluje se žádný bod. 
  • Body za zápas: na konci každého zápasu se mezi družstva rozdělí celkem 18 bodů na základě čtyř níže uvedených možnostech :

                        výsledky  ze hry          rozdělení bodů

modrá bílá černá modrá bílá černá
1. možnost 30 30 30 6 6 6
2. možnost 32 30 28 10 6 2
3. možnost 32 30 30 10 4 4
4. možnost 32 32 30 7 7 4
  • Body za sportovního ducha - Týmové body: Každý tým začíná s pěti body za sportovního ducha a je pouze na nich, aby si je udržel v celém průběhu zápasu. Pokud je týmu udělena menší výstraha, je odečten jeden bod. Následně se body sportovního ducha za menší výstrahu odečítají na základě uvedené tabulky:
počet výstrah během zápasu celkový počet bodů sportovního ducha
0 5
1 4
2 1
3 0
4 0

Pro přidělování bodů sportovního ducha jedna velká výstraha odpovídá dvěma výstrahám menším. 

 Postup pro semifinále a finále 

Pokud se turnaje účastní 12 týmů a více v rámci jedné kategorie, je možné odehrát semifinále. Pro semifinále je vybráno devět nejlepších týmů na základě výsledků z úvodních zápasů. Každý z těchto týmů bude hrát pouze jeden zápas a vítěz postoupí do finále. 

  • Zde je logický postup, který aplikujeme, abychom určili, které týmy se utkají v semifinále : 

1. místo vs 6. místo vs 9. místo 

2. místo vs 5. místo vs 8. místo 

3. místo vs 4. místo vs 7. místo 

  • Barva dresu : Pro určení barvy dresu nechte vybírat barvu jako první tým s nejlepším umístěním v úvodní části, následuje tým s druhým nejlepším výsledkem a poslední tým má dres v barvě zbývající.  

Příklad: V semifinále se utkají týmy na 1., 6. a 9. místě; nejprve si barvu dresu vybere tým na 1. místě, následuje tým na 6. místě  tým na 9. místě dostane barvu zbývající. 

Délka period a systém pro semifinále a finále: 

Systém pro semifinálové a finálové zápasy se od úvodních liší. Používaný systém nazýváme « 2 / 4 ». Tým, který jako první zvítězí ve dvou periodách, získá také celkové vítězství v zápase (a pak také v celém turnaji). Takže nejkratší zápas bude mít dvě periody a nejdelší možný zápas v tomo systému bude mít čtyři periody.  Délka jednotlivých period je stejná jako délka period úvodních zápasů. Po každé periodě je světelná tabule vynulována.

Pokud po skončení zápasu mají dva týmy stejný počet bodů, odehrajte další zápas (periodu) pouze s těmito dvěma týmy. V takovém případě vyhrává tým, který jako první získá 5 bodů (na bodovací tabuli); délka periody není v tomto případě určena. Stejně postupujte i při remíze 3 týmů.

Tabulka zápasů (VIZ VZOR V PŘÍLOZE pdf)

Tato listina musí být umístěna na stole zapisovatele a to pro každou z hracích ploch. Na listině jsou pro každou hrací plochu zapsány hrající týmy, stejně jako čísla zápasů a jejich předpokládaný harmonogram. Do této listiny také rozhodčí zapisuje bodový stav po každé periodě i na konci každého zápasu. Následně tyto informace použije vrchní zapisovatel pro přidělení bodů týmům dle systému získávání bodů vysvětlenému výše - takto přepočítané výsledky také zapíše do listiny. Body ze světelné tabule vždy do listiny zapisuje rozhodčí; přepočet bodů a jejich přepis do listiny obstarává vrchní zapisovatel. 

Vrchní zapisovací listina (VIZ VZOR V PŘÍLOZE pdf)

Tato listina obsahuje názvy všech týmů v jedné kategorii, které se účastní turnaje. Zároveň jsou v ní zapsány body ze světelné tabule, přidělování bodů za periody i body za sportovního ducha a to u všech týmů za každou z prvních třech úvodních částí. Listinu vyplňuje vrchní zapisovatel postupně dle odehraných částí. Je to taktéž právě tato listina, podle které se určuje umístění týmů na konci úvodních částí. 

Použití šablon

V této části manuálu najdete šablony turnajů pro 4 až 36 účastnících se týmů hrajících na jedné či více hracích ploch. Používat je můžete dle následujícího příkladu. 

Pro každou šablonu použijte první tabulku na stránce, díky které vytvoříte váš harmonogram turnaje. Stačí pouze přidat k číslům zápasů hodiny (Můžete nechat jenom časové určení) a čísla týmů změnit na názvy týmů.

Příklad: Šablona pro čtyři týmy a jedné hrací ploše

Hrací ploha č. 1

zápasy modrá bílá černá
1 1 2 3
2 1 4 3
3 1 2 4
4 3 2 4

Hrací plocha 1 - harmonogram turnaje

Čtyři týmy: Mušketýři, Šampióni, Tygři, Hvězdy

čas modrá bílá černá
13:00 Mušketýři Šampióni Tygři
13:20 Mušketýři Hvězdy Tygři
13:40 Mušketýři Šampióni Hvězdy
14:00 Tygři Šampióni Hvězdy

Tabulka: " Zápasy hrané proti "

Tato tabulka vám umožňuje přehled o tom, proti komu hrál určitý tým v úvodních zápasech (a to včetně barvy dresu tohoto týmu). Informace do této tabulky vyhodnocujeme za užití tabulky uvedené výše.

Příklad

číslo týmu a barva         soupeři

13 (černá, bílá, bílá 1-7 6-14 5-18

Vysvětlení: Tým s číslem 13 bude hrát svůj první zápas s černým dresem proti týmům 1 a 7. Následně odehraje druhý zápas v dresu bílém proti týmům 6 a 14. Nakonec pak odehraje zápas proti týmům 5 a 18 a to znovu v bílém dresu. 

Tato tabulka Vám slouží pouze k organizaci turnaje, abyste měli přehled, kdo proti komu hraje. Vyhodnocení, které takto získáme slouží v první řadě k tomu, když chceme z různých důvodů vzájemně hodnotit týmy (porovnání škol, trenérů ...). 

Tabulka: " Zápasy hrané vícekrát proti stejnému týmu "

U některých šablon určených pro méně početné skupiny týmů (4, 5, 6, 7), je matematicky nemožné, že by se některé týmy potkaly pouze v jednom jediném zápase. Tato tabulka vás informuje o tom, které týmy spolu sehrály více než jeden zápas.

Příklad:

číslo týmu        hrál 2x proti

tým číslo 1 týmy 2 a 5

Vysvětlení : Tým s číslem 1 bude hrát dvakrát s týmy 2 a 5.

 

Tabulka : " Týmy, které se nepotkaly " 

Pro šablony od 6 do 12 týmů jsme také vytvořili tabulku, díky které velmi rychle zjistíte, které týmy proti sobě na základě šablony vůbec hrát nebudou.

Příklad:

   číslo týmu      nehrál proti 

tým číslo 1 týmy 2 a 3 

Vysvětlení: Tým s číslem 1 se v prvních třech úvodních částech nepotká s týmy 2 a 3.

Vysvětlení : Tým s číslem 1 se v prvních třech úvodních částech nepotká s týmy 2 a 3. 

Převod šablony

Zde je připraven návod pro převedení uvedených šablon na určitý počet hracích  ploch a jejich použití k organizaci turnaje odehrávajícího se na jiném počtu hracích ploch : 

Příklad:

Máte 12 týmů a chcete hrát na 2 hracích plochách současně. 

  • Použijte šablonu pro 12 týmů hrajících na 4 hracích plochách a převeďte ji pro hru na 2 plochách. 
  • Na hrací ploše č. 1 se odehrají zápasy původně určené pro hrací plochy 1 a 2. Na hrací ploše se pak odehraje zbytek zápasů z hracích ploch 3 a 4. 

Příklad:

                  plocha 1        plocha 2         plocha 3        plocha 4

zápasy m b č m b č m b č m b č
1 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12
2 1 6 11 2 7 12 3 8 9 4 5 10
3 1 7 10 2 8 11 3 5 12 4 6 9

Změna na 2 hrací plochy

                     hrací plocha 1             hrací plocha 2

zápasy modrá bílá černá modrá bílá černá
1 1 5 9 2 6 10
2 3 7 11 4 8 12
3 1 6 11 2 7 12
4 3 8 9 4 5 10
5 1 7 10 2 8 11
6 3 5 12 4 6 9

Šablony pro 4 až 36 týmů

Šablona pro čtyři týmy a jedné hrací ploše

zápasy modrá bílá černá
1 1 2 3
2 1 4 3
3 1 2 4
4 3 2 4

zápasy hrané proti

1 (mmm) 2-3 4-3 2-4
2 (bbb) 1-3 1-4 3-4
3 (ččm) 1-2 1-4 2-4
4 (bčč) 1-3 1-2 3-2

zápasy hrané vícekrát proti stejnému týmu

č. týmu hrál 2 x proti
1 2-3 a 4
2 1-3 a 4
3 1-2 a 4
4 1-2 a 3

Šablona pro pět týmů na jedné hrací ploše

zápasy modrá bílá černá
1 1 2 3
2 1 4 5
3 4 2 3
4 1 2 5
5 4 5 3

zápasy hrané proti

1 (mmm) 2-3 4-5 2-5
2 (bbb) 1-3 4-3 1-5
3 (ččč) 1-2 4-2 4-5
4 (bmm) 1-5 2-3 5-3
5 (ččb) 1-4 1-2 4-3

zápasy hrané vícekrát proti stejnému týmu

č. týmu hrál 2 x proti
1 2 a 5
2 1 a 3
3 2 a 4
4 3 a 5
5 1 a 4

Šablona pro šest týmů na jedné hrací ploše

 

zápasy modrá bílá černá
1 3 5 6
2 1 5 4
3 1 2 6
4 3 4 6
5 2 4 5
6 2 1 3

zápasy hrané proti

1 (mmb) 5-4 2-6 2-3
2 (bmm) 1-6 4-5 1-3
3 (mmč) 5-6 4-6 2-1
4 (čbb) 1-5 3-6 2-5
5 (bbč) 3-6 1-4 2-4
6 (ččč) 3-5 1-2 3-4

zápasy hrané vícekrát proti stejnému týmu

č. týmu hrál 2 x proti
1 2
2 1
3 6
4 5
5 4
6 3

Šablona pro sedm týmů na jedné hrací ploše

zápasy modrá bílá černá
1 3 6 5
2 1 4 5
3 1 6 7
4 2 6 4
5 2 5 7
6 3 4 7
7 3 1 2

zápasy hrané proti

1 (mmč) 4-5 6-7 3-2
2 (mmč) 6-4 5-7 3-1
3 (mmm) 6-5 4-7 1-2
4 (bčb) 1-5 2-6 3-7
5 (ččb) 3-6 1-4 2-7
6 (bbb) 3-5 1-7 2-4
7 (ččč) 1-6 2-5 3-4

Další varianty naleznete v manuálu "Organizace tunaje" ve formátu pdf ZDE

Tisknout
© 2024, Český svaz Kin-ballu – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing