Pohybová gramotnost ve státní správě

POHYBOVÁ GRAMOTNOST VE STÁTNÍ SPRÁVĚ

Vážené dámy, vážení pánové,

po dvou letech se znovu setkávám se svými přáteli v Senátu, znovu hovoříme o stejné změně, o záměru zavedení pohybové gramotnosti do státní správy. Je to společenská změna, která je dnes přinejmenším stejně nezbytná a potřebná jako tomu bylo před dvěma lety. 

   Když říkám, že změna je stále nezbytná, mohlo by to navodit atmosféru, že jsme toho za poslední dva roky mnoho nedokázali. Že se nám tuto změnu doposud nepodařilo prosadit.

    Avšak to, že dnes já sám mohu mluvit jménem státní správy, že Královéhradecký kraj již přijal program pohybové gramotnosti, mi dává naději, že naše společné úsilí se obdobným způsobem prosadí také v dalších krajích a že se nakonec stane součástí povinného školního vzdělání, což je přirozeným cílem celého programu.

    V oblasti sportu se Královéhradecký kraj snaží ovlivnit chování obyvatel především pomocí dotačních programů. Ještě do loňského roku, do roku 2013 to byly následující programy.  

1)      Pořádání sportovních akcí mládeže

2)      Pořádání soutěží typu „sport pro všechny“

3)      Činnost sportovních středisek

4)      Podpora reprezentačních výběrů mládeže

5)      Celoroční pravidelná sportovní činnost mládeže a osob se zdravotním postižením. 

6)      Vzdělávání trenérů rozhodčích a cvičitelů.

7)      Podpora vrcholového a výkonnostního sportu.  

Již tehdy se jednalo o výborně zpracovaný dotační systém, patřící jistě k těm nejlepším při srovnání s ostatními kraji. 

A možná právě proto jsme byli připraveni na změnu, která byla schválena na zasedání Zastupitelstva dne 4.listopadu 2013.

Definice změn je v novém Královéhradeckém sportovním programu uvedena následujícím způsobem: „Dojde k zapracování pohybové gramotnosti do již vyhlašovaných programů a k zohlednění pohybové gramotnosti při posuzování jednotlivých žádostí. Také byl vyhlášen samostatný dotační program Pohybová gramotnost“ 

   Dalším důležitým krokem bylo pevné stanovení procent, tak aby každý program vždy dostal takové finanční prostředky, jaké Krajský Výbor pro sport určil podle důležitosti každého jednotlivého programu.

   V původním návrhu mělo nejvíce finančních prostředků jít na Pohybovou gramotnost a nejméně na vrcholový sport. To se ještě úplně nepodařilo prosadit. Ovšem jsme teprve na začátku a náš sportovní Výbor chápe celou změnu jako proces, který vyžaduje a bude vyžadovat stálé úsilí.

    Nejprve je nezbytné změnit úhel pohledu na sport. Pomohu si dvěma údaji ze zahraničí: z USA a Kanady. Následující čísla lze nalézt na stránkách světové zdravotnické organizace WHO a serveru „the Richest“: Tyto zdroje uvádějí. Jeden dolar investovaný do pohybové aktivity ušetří více než 3 dolary na zdravotní péči (Cecchini, M., F.Sassi, - 2010).

   Jeden dolar investovaný do amatérského sportu rizikových skupin obyvatelstva ušetří až 40 dolarů z nákladů spojených s výkonem trestu.

   Náklady na léčbu nemocí jejichž příčinou je nedostatek pohybu představují v Kanadě 6% celkových nákladů na zdravotní péči, v USA je to 9%

To jsou  sociální a ekonomické důvody pro změnu v řízení a finacování sportu.

   Již jsem zmiňoval, že sport má velmi důležitou funkci ve společnosti. Člověk, jako součást živočišné říše, musí neustále uspokojovat své základní instinkty a potřeby. Mnohé z nich jsou z hlediska společnosti destruktivní a musejí být odváděny, kanalizovány, aby nerozložily naši křehkou kulturu. Sport je pro to ideálním nástrojem a znovu připomínám pozoruhodný poměr 1:40 mezi investicí do sportu a náklady na provoz vězeňské služby. Nicméně není to jedinou a není to ani hlavní funkcí sportu. 

   Sport, pravidelná pohybová aktivita musí především přispívat ke zdravému životnímu stylu a sociální soudržnosti. Je to jeden z hlavních integračních nástrojů moderní společnosti.

   Často opakuji motto kanadského programu reformy sportu, Chceme mistry světa a olympijské vítěze? Ano chceme, ale ještě dříve musíme chtít, aby se pohybu pravidelně věnovalo co nejvíce lidí.

   Opakuji to proto, že jsem zatím stále ještě nejvýznamnějším představitelem české státní správy, který se této myšlenky ujal, což je pro mě zábavné a neveselé zároveň. 

   Možná jsme spokojeni s tím, že sport u nás řeší především ČUS (dříve ČSTV) a Olympijský výbor. To však je pravda jenom do té míry, že obě organizace se starají, ať již dobře či špatně, především o soutěžní a vrcholový sport. To je z hlediska pohybové gramotnosti minoritní část celonárodních pohybových aktivit. Pokud se takové a podobné organizace mají starat o celý sport, včetně rozdělování peněz ze státního rozpočtu, tedy z peněz nás všech, děláme tím příslovečného kozla zahradníkem.

   Měli bychom chtít, aby se sportu a pravidelnému pohybu věnovalo co nejvíce lidí. Musíme tak stále zdůrazňovat sociální, tedy nesoutěžní aspekt pohybových aktivit. Hodně dětí končí s pohybem, protože nikdy nezažijí úspěch. Hodně dětí nechce hrát kolektivní sporty protože jim vadí motivace, kterou je především porazit soupeře. Klasické sporty, které vznikly v jiné době jsou takto postaveny. Často neumějí oslovit pohybově méně nadané děti.

   Nijak nám nepomůže, když školy zavalíme programy s názvem basketbal, fotbal, házená atd. do škol. Jen pár dětí je úzce sportovně zaměřeno a má odpovídající sportovní talent. Na soutěžích se pak v různých sportech vyskytují stále stejné děti, proto aby škola dosáhla úspěchu. Zatím na celostátní úrovni vůbec neřešíme otázku, co bude s těmi méně pohybově nadanými, až téměř nehybnými, kterých je naprostá, stále se zvětšující většina. Neřešíme, jako bychom to neuměli, základní pohybové vzdělání  a pohybovou gramotnost pro všechny obyvatele Česka.

   Baron Pierre de Coubertain je pokládán za zakladatele novodobého Olympijského hnutí. Pří návštěvě Anglie viděl rugbyovou školu, kde si uvědomil jaký vliv má systém britské tělesné výchovy na úspěch Británie jako vedoucí světové velmoci. V atmosféře ponížení po prohrané Prusko-Francouzské válce po roce 1871 přišel s novou myšlenkou. Věřil, že vojáci, kteří projdou řádným fyzickým výcvikem, budou i psychicky silnější, odčiní porážku a vrátí Francii mezi imperiální velmoci. Tato idea byla jednou z těch, které ho motivovaly k obnovení tradice Olympijských her. 

   Nicméně, zkušenosti dvacátého století, dvou světových válek, vlády totalitních systémů, to vše ukázalo, že imperiální idea je dnes jednou z největších hrozeb pro přežití civilizace. 

   Dnešní stát musí především vytvářet podmínky pro otevření možností občanské iniciativy a musí se také snažit o sociální smír, rovnováhu mezi svobodou jednotlivce a totalitními tendencemi sociální kontroly státem uplatňované.

   Mohlo by se zdát pošetilé, bojovat za ideály civilizace ve sportovním hnutí. Avšak je to stejné jako s Evropskou unií, budeme tak malí jak malí budou naši představitelé, kteří vytvářejí obraz o Česku, kteří se odmítají podílet na společném projektu a jejichž filosofií je negace na prvním místě, kdo nic nedělá nic nezkazí. Každý z nás má možnost snažit se napravit právě tu malou část veřejného života ve které se pohybuje a kde má reálnou šanci změnu prosadit. 

   Dnes musíme pomoci novým pohybovým aktivitám, chápání pohybu na úrovni 21. století. Myšlenkové sportovní ideály 19. století, které nezahrnují sport pro širokou veřejnost, nabídku pro všechny obyvatele naší země, patří do Plzně, tedy do muzea sportu v Lochotíně, které tam bylo nedávno otevřeno. 

   Na závěr uvedu základní body návrhu opatření tak, jak je vidím z pohledu kraje, až se podaří přenést koncept pohybové gramotnosti z krajské na celostátní úroveň. Říkám to s plným vědomím prostého faktu, že příroda nestanovila žádné hranice našim nadějím.

1. Parlamentní Výbor pro sport: připraví a projedná koncepci změny na legislativní úrovni.

2. Ministerstvo školství (MŠMT): zahájí přípravu začlenění programu Pohybové gramotnosti do systému povinného vzdělání v ČR 


3. Ministerstvo zdravotnictví: začlení Pohybovou gramotnost do systému prevence a zdravotní péče.


4. Ministerstvo práce a sociálních věcí: zařadí podporu Pohybové gramotnosti do systému sociální péče.


5. Ministerstvo dopravy: bude plánovat rozvoj infrastruktury vzhledem k požadavkům programu Pohybové gramotnosti

děkuji vám za pozornost

Martin Paur

Tisknout
© 2023, Český svaz Kin-ballu – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing