Pohybová gramotnost jako cílový stav činnosti školního sportovního klubu AŠSK ČR

Pohybová gramotnost" jako cílový stav činnosti školního sportovního klubu AŠSK ČR

PaedDr. Ladislav Petera, CSc., Mgr. Josef Hostinský / Programový materiál AŠSK ČR

Seminář "Pohybová gramotnost" / Senát PS ČR, 26.5.2014

Asociace školních sportovních klubů ČR www.assk.cz


Asociace školních sportovních klubů ČR

Multisportovní občanské sdružení, které již 21 let iniciuje a podporuje pohybové a sportovní aktivity ve školních sportovních klubech v celé republice. Zásadně se odlišuje pojetím činnosti od ostatních sportovních sdružení tím, že akcentuje prožitek a samotnou účast v pohybových aktivitách.

Organizační struktura

 • Centrála Praha
 • Krajské rady 14 
 • Okresní rady 84

Základní organizační jednotka -školní sportovní klub (ŠSK)=> 2600 klubů na ZŠ a SŠ, cca 4500 učitelů TV

Školní sportovní klub (ŠSK)

 • Vedou učitelé TV -potřebná kvalifikace (DVPP AŠSK)
 • bez nutné participace rodičů a za využití odbornosti učitelů a jejich osobních kontaktů s žáky
 • 59 druhů poh. aktivit, 25 965 kroužků - dle zájmu žáků
 • pravidelnost, časová posloupnost, metodické zajištění, možnosti diagnostiky zdatnosti a plánování výkonnosti 


Centrum sportu AŠSK ČR-120 center v ČR vzniká jako spádové centrum při ŠSK

Stav ve školách - Informace od učitelů TV z celé ČR jsou jednotné

 • Pohybová zdatnost/gramotnost mládeže se snižuje
 • Rozdíly mezi aktivními a neaktivními dětmi jsou stále propastnější
 • Stále více dětí nosí na TV omluvenky od lékařů


Co je našim cílem?

Zdravá, aktivní a "pohybově gramotná" mládež


Co konkrétně chceme?

 • Zvýšit pohybovou aktivnost mládeže
 • Zvýšit informovanost o nezbytnosti a prospěšnosti pohybových aktivit mezi mládeží, rodiči i učiteli


Kam tedy směřovat?

 • Spolupráce -MŠMT, MZ, ČOV, ČUS, AŠSK ČR, ČASPV, Sokol, Univerzity, kraje, obce, školy...
 • Pravidelnost
 • Evaluace


Východiska

 • Motivujícím a podporujícím faktorem je rodina
 • Rozhodující institucí pro naplnění základních cílů "Pohybové gramotnosti" je škola !!!
 • Povinná školní TV (škola, pedagog, 3hodiny TV, jednotný program, metodika)
 • Mimoškolní pohybové aktivity (na škole, se stejnými pedagogy, pestrá nabídka na základě výběru, programové materiály)


Náměty a doporučení ze strany AŠSK ČR:SMARTER

 • Definovat pojem "Pohybová gramotnost"
 • Rozpracovat jednotlivé cíle pro daná věková období:

- v oblasti povinné školní tělesné výchovy RVP (ŠVP) => neplní se

- v oblasti mimoškolních aktivit (doplňující forma)


Náměty a doporučení ze strany AŠSK ČR:SMARTER

 • Zařadit problematiku výchovy ke zdravému životnímu stylu a "pohybové gramotnosti" do systému vzdělávání ředitelů škol
 • Stabilizovat mzdový systém učitelů (kariérní plán)
 • Vypracovat metodický pokyn pro ředitele škol na udělování osobního ohodnocení a odměn za pravidelnou i mimořádnou činnost učitelů ve prospěch žáků školy


Náměty a doporučení ze strany AŠSK ČR:SMARTER

 • Kontrola dosahování cílů:

- Diagnostika procesů -docházka, zapojení do aktivit

- Pomocí motorických testů 


(Olympijský víceboj -porovnání individuální výkonnosti -"žákovská" sportovní knížka)

-Pomocí školních sportovních soutěží (školní družstva, porovnání výkonnosti mezi školami) 


Náměty a doporučení ze strany AŠSK ČR:

 • Doporučit do zákona o sportu povinnost zřizovatelů škol k vytváření podmínek pro rozvoj "pohybové gramotnosti" v odpoledních hodinách
 • Smluvně zajistit bezplatné využití školních sportovních zařízení -škola (zřizovatel) x ŠSK


AŠSK ČR -Principy spolupráce

 • Organizační zajištění projektů na školách, především v jejich začátcích (pilotní školy, standardizace)
 • Spolupráce na tvorbě programů
 • Podpora činnosti na školách
 • Metodické zabezpečení činnosti -tradice 21 let, zkušení a odborně fundovaní pedagogové, organizační zázemí

Otázky na závěr

 • Jaký typ intervencí chceme podporovat?
 • Jak přistupovat ke zdravotně oslabeným dětem?
 • Jak k pohybovým aktivitám přitáhnout ty děti, které to nejvíce potřebují?
 • Jak přesvědčit rodiče, že pohybová aktivita je pro děti nezbytná?


Děkuji za pozornost

Mgr. Josef Hostinský, AŠSK ČR, hostinsky@assk.cz, www.assk.cz, 603 372 909

Pohybová gramotnost AŠSK

Tisknout
© 2023, Český svaz Kin-ballu – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing